Aktie ABB:s resultat för det första kvartalet är bättre än bolagets senaste prognos och nuvarande konsensus i marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Det preliminära resultatet drevs av en starkare marknadsutveckling än förväntat, särskilt under de sista veckorna i mars, och avser främst kortcykliska affärer. Kvartalsefterfrågan har sannolikt stöttats av kunder som byggt upp lager som är relaterade till såväl begränsningar av komponenttillgänglighet som stigande råvarupriser i industrin”, skriver bolaget.

Preliminärt uppgick order under första kvartalet till cirka 7.750 miljoner dollar (7.346), en ökning med cirka 6 procent eller jämförbart en ökning med cirka 1 procent.

Intäkterna uppgick till cirka 6.900 miljoner dollar (6.216), en ökning med 11 procent, eller en jämförbar ökning om cirka 7 procent.

Operativt ebita-marginal uppgick till cirka 13,5 procent (10,2).

ABB höjer mot bakgrund av utvecklingen under första kvartalet sin bedömning vad gäller intäktstillväxten för helåret 2021 och spår nu att det bolaget kallar jämförbar tillväxt kommer att uppgå till cirka 5 procent eller högre.

Tidigare bedömning var att denna intäktstillväxt skulle vara i linje med bolagets långsiktiga mål som är 3-5 procent där två tredjedelar ska komma från organiskt håll.