Rapport Verkstadsbolaget Epirocs resultat var lägre än väntat och tyngs av omstruktureringskostnader. Även omsättning och orderingång kom in under förväntan. 

Epiroc, som knoppades av från Atlas Copco i juni 2018, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 på 1.927 miljoner kronor, inklusive jämförelsestörande poster om -233 miljoner kronor.

Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 2.255 miljoner kronor och en förväntan om jämförelsestörande poster på -15 miljoner kronor.

Engångskostnaderna på 233 miljoner kronor avser omstruktureringskostnader i Tools & Attachments på 179 miljoner kronor och förändring av avsättning för långsiktiga incitamentsprogram om 54 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 21,3 procent, vilket var lägre än snittestimatet på 21,9 procent.

Nettoomsättningen blev 10.158 miljoner kronor, vilket var under analytikersnittet på 10.357 miljoner.

Gruvkunder tvekar

Orderingången var 9.600 miljoner kronor, även det lägre än snittet på 10.239 miljoner. Det minskade dessutom med 6 procent organiskt under det tredje kvartalet.

”Nivån för utrustningsorder från infrastrukturkunder var särskilt svag. Våra gruvkunder är försiktiga och investeringsbeslut skjuts upp”, skriver bolagets vd Per Lindberg i rapporten.

Per Lindberg framhåller i sitt vd-ord samtidigt en ”robust eftermarknadsutveckling”, ett segment som växte med 11 procent under kvartalet.

Epiroc-chefen skriver även att bolaget kommer att genomföra ytterligare åtgärder för att skydda lönsamheten.

”Vi har redan anpassat arbetsstyrkan, framförallt inom tillverkning, men har också identifierat ytterligare områden för effektivitetsförbättringar. De kommer att genomföras under de kommande kvartalen och förväntas ge märkbara effekter under första halvåret 2020”, skriver han.

Spår oförändrad efterfrågan 4:e kvartalet

Gruvutrustningsbolaget förväntar sig att efterfrågan på kort sikt kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet.

”Med det sagt, affärsklimatet fortsätter att vara osäkert”, skriver bolagets vd Per Lindberg i rapporten.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.