Rapport Detaljhandelsbolaget New Waves omsättning steg kraftigt under det gångna kvartalet. Även vinsten ökade och vd Torsten Jansson ser ljust på framtiden. 

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på 351 miljoner kronor (241).

Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (48,3).

Resultatet efter skatt blev 265 miljoner kronor (188) och resultatet per aktie 3:99 kronor (2:84).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent (16,2).

Nettoomsättningen uppgick till 2.019 miljoner kronor (1.487).

Försäljningen fortsätter att öka

New Wave ser i nuläget inte någon minskad efterfrågan på sina produkter och varumärken, snarare tvärtom, uppger vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

”Vår försäljning fortsätter öka. Vi har nu lyckats bygga upp lagret en del under det andra kvartalet men ytterligare lageruppbyggnad behövs för att möta den ökande efterfrågan. Vi vet också att vi har en god tillväxt i Crafts grundordrar för hösten, fler och fler kunder börjar sälja våra skor och Teamwear satsningen fortsätter ge goda resultat”, skriver vd:n.

New Waves nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 36 procent till 2.019 miljoner kronor. I lokala valutor uppgick tillväxten till 30 procent.

”Jag är övertygad om att vi nu tar marknadsandelar inom de flesta områden. Kommer det en sämre konjunktur ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna fortsätta ta marknadsandelar och visa tillväxt”, skriver Torsten Jansson.

Enligt vd:n har New Wave högre lönsamhet och starkare balansräkning än de flesta konkurrenter vilket öppnar för eventuella förvärv till rimligare priser, något bolaget avstått ifrån de senaste åren på grund av för höga prisförväntningar.