Kvartalsrapport Volvos försäljning dalar. Det visar den senaste kvartalsrapporten.

Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat exklusive andelar i intressebolag på 4,6 miljarder kronor i andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat exklusive andelar i intressebolag på 5,2 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

I rörelseresultatet andra kvartalet ingår en extraordinär post om 6,2 miljarder kronor, som är hänförlig till börsnoteringen av Polestar och som Volvo Cars kallar ”spac-effect”.

I analytikernas förväntningar ingår en eo-post om 4,0 miljarder kronor, enligt Infront.

Rörelseresultatet landade på 10,8 miljarder kronor, mot förväntningar på rörelseresultatet 4,3 miljarder kronor.

Resultatet efter skatt var 9 miljarder kronor, mot väntade 2,8 miljarder kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 71,3 miljarder kronor, motsvarande en negativ försäljningstillväxt om 2 procent. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 74,3 miljarder kronor.

Vad avser prognosen framåt förväntas försäljningen bli i linje med eller något lägre jämfört med 2021, på grund av väntetiden mellan produktion och leverans. Guidningen motsvarar en sänkning från tidigare prognosen från första kvartalets delårsrapport om att försäljningen skulle vara i linje med 2021.

I en utmanande miljö där kriget i Ukraina, pandemin och den globala handelns utmaningar med bland annat leverantörskedjeproblem kring halvledare är efterfrågan fortsatt robust för bilindustrin. Men ljusning väntar med successiv ökning i produktionen.

Det konstaterar Volvo Cars vd Jim Rowan i delårsrapporten för det andra kvartalet, som beskrivs som ”väldigt turbulent”.

De makroekonomiska omständigheterna bedöms fortsätta utgöra en press under de kommande månaderna.

”Vi på Volvo Cars är inte immuna mot dessa effekter. Men trots det har efterfrågan på våra produkter varit fortsatt robust och vi är fortsatt fokuserade på och tydliga med att de kortsiktiga affärsutmaningarna inte ska försvaga vår beslutsamhet att uppfylla våra strategiska ambitioner på medellång till lång sikt”, säger han i vd-ordet.

Leverantörssituationen förbättras dock tydligt och råvarupriserna har minskat, konstaterar vd:n. Produktionen väntas öka successivt under samma period.

Volvo Cars spår att wholesale för 2022 blir bättre än under 2021. På grund av tidsförskjutningen mellan produktion och leverans, förväntas dock förbättringen inte resultera i en ökad försäljning under kalenderåret.

”För helåret 2022 räknar vi således med att försäljningen blir i linje med eller något lägre jämfört med 2021”, skriver Jim Rowan. Detta motsvarar en sänkning, då förra kvartalets rapport talade om att försäljningen väntades komma in i linje med fjolåret.

Förändringarna i branschen har trappat upp konkurrensen i en allt snabbare takt, vilket medfört omställning och Volvo Cars har under juni anpassat organisation och styrning ”med fokus på utförande och snabbhet”, säger Jim Rowan.

Tillväxtmål för 2025 ligger fast och under juli presenterade Volvo Cars nya planer på en elbilsfabrik i Slovakien för att öka kapaciteten.

I juli har också intressebolaget Polestar börsnoterats i New York och tillförts 890 miljoner dollar. Detta gör delårsrapporten svårare att jämföra mot tidigare kvartal, men det kan konstateras att rörelseresultatet avskalat för Polestar-andelen landade på 4,6 miljarder kronor, lägre än förväntade 5,2 miljarder kronor, enligt Infronts analytikerestimat.