OMNICAR: MEKO FÅR BUDPLIKTSUNDANTAG VID FÖRETRÄDESEMISSIONEN

2023-05-26 09:27:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilservicebolaget Meko får undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin pro rata-andel i den aktuella företrädesemissionen av aktier i det danska Spotlight-noterade mjukvarubolaget Omnicar där Meko sedan tidigare äger aktier.

Det framgår av ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden.

Meko beviljas även undantag ifall bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i emissionen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Om Meko sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Omnicar Holding uppkommer dock budplikt, poängteras det samtidigt.

Omnicar meddelade den 17 maj att bolaget har beslutat göra en nyemission om maximalt 20 miljoner kronor med företrädesrätt till befintliga aktieägare.

Emissionen är säkerställd till 88 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, från bland annat storägaren Meko och vissa styrelseledamöter i bolaget, meddelades det då.Direkt-SE