Olvi Oyj: Olvi-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.2021 - 30.6.2021 (6 kk)

2021-08-12 08:00:00

OLVI OYJ                             Puolivuosikatsaus 12.8.2021 klo 9.00

Olvi-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.2021 - 30.6.2021 (6 kk)

Puolivuosikatsauksen pääkohdat

Olvi-konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto sekä nettotulos kasvoivat hyvin edelliseen vuoteen verrattuna katsauskauden ollessa Olvin historian paras puolivuotistulos. Konsernin vakavaraisuus on edelleen hyvä.

Lähiajan näkymät (muuttunut)

Olvin tilikauden 2021 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman (tulosnäkymä parantunut, aiempi tulosnäkymä oli "pysyy hyvällä edellisvuoden tasolla"). Kesäsesongin myynti on jatkunut vahvana. Loppuvuoteen liittyy epävarmuuksia, joita on kuvattu tarkemmin Liiketoiminnan riskit -kappaleessa.

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut

4-6/ 4-6/20 Muutos % 1-6/ 1-6/ Muutos % 1-12/ 2020
2021 20 /%-yks. 2021 2020 /%-yks.
Myyntivolyymi, 249,8 229,7 8,7 413,7 382,9 8,0 765,9
Mltr
Liikevaihto, MEUR 132,0 121,0 9,1 217,3 205,6 5,7 414,9
Bruttokate*, MEUR 57,4 51,9 10,5 92,0 87,4 5,3 178,0
% liikevaihdosta 43,5 42,9 42,4 42,5 42,9
Liikevoitto, MEUR 20,6 20,2 2,0 28,7 28,0 2,2 56,4
% liikevaihdosta 15,6 16,7 13,2 13,6 13,6
Tilikauden tulos, 15,0 14,5 3,0 21,8 19,9 9,7 40,9
MEUR
% liikevaihdosta 11,4 12,0 10,1 9,7 9,9
Tulos/osake, EUR 0,72 0,69 4,3 1,05 0,95 10,5 1,96
Investoinnit, 9,4 9,8 -4,4 17,2 19,0 -9,5 32,0
MEUR
Oma pääoma/osake, 12,86 12,20 5,4 12,81
EUR
Omavaraisuusaste, 54,6 57,8 -3,2 63,8
%
Velkaantumisaste, -24,7 -8,6 16,1 -15,5
%

* Tuloslaskelman esittämistavan muutoksen vuoksi käyttökate on korvattu bruttokate-tunnusluvulla.

Liiketoiminnan kehitys

Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Olvi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminta kehittyi hyvin, tulos parantui 9,7 prosenttia. Myyntivolyymi kasvoi 8,0 prosenttia ja liikevaihto 5,7 prosenttia. Toisella kvartaalilla keskihinta parani muun muassa HoReCa-myyntikanavan avautuessa, joten liikevaihdon kasvu 9,1 prosenttia ylitti 8,7 prosentin myyntivolyymin kasvun. Alkukesän lämmin sää tuki myyntivolyymien kasvua sekä lisäsi myös pienempien pakkauskokojen kysyntää. Liikevoitto kasvoi tasaisesti, kun toisen kvartaalin tuloskehitys oli alkuvuoden mukaista. Lisääntyneet myyntivolyymit ovat kasvattaneet logistiikkakustannuksia ja markkinointiin on panostettu selvästi edellisvuotta enemmän.

Strateginen uudistuminen etenee suunnitellusti. Alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi katsauskaudella. Maantieteellinen laajentuminen etenee, kun tanskalaisen Vestfyen-panimon ehdollisen kaupan odotetaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä. Uusia potentiaalisia markkinoita kartoitetaan aktiivisesti. Lisäksi konsernissa panostetaan liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseen digitalisaatiota ja vastuullisuutta edistämällä.

Koronapandemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet edelleen liiketoimintaan toisella kvartaalilla. HoReCa-myyntikanava toimi vain osittain lähes kaikissa Olvin toimintamaissa, myynti kuitenkin avautui toukokuusta alkaen. Raja- ja satamakauppa on pysynyt alhaisella tasolla, jonka vaikutus näkyy Olvi-
konsernissa erityisesti Viron yhtiön myyntivolyymissa ja kannattavuudessa. Vähittäiskauppa jatkui kuitenkin
vahvana, mikä kompensoi muita myyntikanavia yhdessä viennin kasvun kanssa. Tuotantolaitokset ovat toimineet normaalisti, vaikka raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut ajoittain haasteita. 

Suomessa myynti on kehittynyt hyvin alkuvuoden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna myös toisella kvartaalilla. Olvi on kasvattanut myyntivolyymiaan katsauskauden jokaisena kuukautena edellisvuoteen verrattuna vahvojen brändien ja monipuolisen pakkausvalikoiman ansiosta. Markkinaosuudet ovat parantuneet useissa tuoteryhmissä, erityisesti oluissa ja kivennäisvesissä. Lisäksi kesäkuun helteet nostivat kysyntää voimakkaasti ja nopeasti, jonka vuoksi tuotteiden saatavuus on vaihdellut ja aiheuttanut toimitusten viivästymisiä.

Virossa toisella kvartaalilla liiketoiminta kehittyi hyvin. Myyntivolyymi kasvoi 9,3 prosenttia ja liikevaihto 11,2 prosenttia. Paikallinen kysyntä vahvistui kesää kohti niin vähittäiskaupassa kuin erityisesti HoReCa-myyntikanavassa sen avautumisen myötä. Viennin kehitys jatkui myös vahvana. Toisaalta raja- ja satamakauppa ei merkittävästi palautunut matkustusrajoitusten vuoksi. Liikevoiton kehitys jäi edellisestä vuodesta johtuen kesäsesonkia tukevien markkinointipanostusten voimakkaasta lisäyksestä.

Latviassa myynti on piristynyt merkittävästi myyntikanavarajoitusten vapautumisen myötä kesää kohden. HoReCa-myyntikanava avautui toukokuun aikana. Toisella kvartaalilla myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat 7,1 prosenttia. Liikevoitto kehittyi 1,2 prosenttia. Piebalgas Alus -pienpanimon yrityskauppa saatiin päätökseen ja liiketoiminta on siirtynyt osaksi Olvia 1.6.2021 alkaen. Kaupalla vahvistetaan Olvi-konsernin tarjontaa erityisesti premium-tuotteissa. Piebalgas-tuotteiden myynti on alkanut vahvasti.     

Liettuan liiketoiminta on kehittynyt hyvin alkuvuonna. Myyntivolyymi on kasvanut 2,9 prosenttia ja liikevaihto 5,5 prosenttia. Liikevaihdon hyvää kehitystä on tukenut tuoteportfolion monipuolistaminen ja markkinaosuuksien kasvaminen. Erityisesti Volfas Engelman -brändiä on pystytty vahvistamaan. Liikevoitto kasvoi 30,3 prosenttia alkuvuoden aikana hyvin kehittyneen myynnin myötä.   

Valko-Venäjällä Olvi-konserni on pystynyt kehittämään liiketoimintaa maan poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen nähden hyvin. Alkuvuoden aikana myyntivolyymi on kehittynyt 14,5 prosenttia. Valuuttakurssin heikentyminen on vaikuttanut euromääräisen liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen verrattuna volyymin kasvuun. Paikallisvaluutta on heikentynyt keskimäärin 19 prosenttia vuoden 2021 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto on kasvanut euroissa 6,2 prosenttia ja liikevoitto pieneni 6,1 prosenttia. Paikallisvaluutassa liikevaihto kuitenkin kasvoi 26,2 ja liikevoitto 10,2 prosenttia.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Investoinnit olivat katsauskaudella 17,2 miljoonaa euroa ja painottuivat tuotannollisen tehokkuuden ja kapasiteetin lisäämiseen. Lähdevesipullottamon liiketoimintakauppa toteutettiin Suomessa huhtikuussa.

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

Myynnin kehitys
Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 8,0 prosenttia ja oli 413,7 (382,9) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 249,8 (229,7) miljoonaa litraa.Myyntivolyymi on alkuvuonna kehittynyt kaikissa toimintamaissa. Myyntivolyymin kehittyminen tasaantui toisella kvartaalilla toimintamaiden välillä koronapandemiarajoitusten vähentyessä ja lämpimän sään myötä.

Myyntivolyymi, 4-6/ 2021 4-6/ 2020 Muutos % 1-6/ 2021 1-6/ Muutos
miljoonaa 2020 %
litraa
Suomi 72,7 70,3 3,3 127,9 118,5 8,0
Viro 35,1 32,1 9,3 57,6 55,0 4,7
Latvia 23,0 21,5 7,1 36,7 36,0 1,9
Liettua 37,0 35,1 5,4 62,1 60,4 2,9
Valko-Venäjä 92,1 79,8 15,5 145,5 127,1 14,5
Eliminoinnit -10,0 -9,0 -16,2 -14,0
Yhteensä 249,8 229,7 8,7 413,7 382,9 8,0

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,7 prosenttia ja oli 217,3 (205,6) miljoonaa euroa. Toisella kvartaalilla liikevaihdon kasvuun vaikutti muun muassa HoReCa-myyntikanavan avautuminen.

Liikevaihto, 4-6/ 2021 4-6/ 2020 Muutos % 1-6/ 2021 1-6/ Muutos
miljoonaa 2020 %
euroa
Suomi 53,7 50,7 5,9 92,5 86,7 6,7
Viro 22,8 20,5 11,2 36,9 35,4 4,4
Latvia 12,0 11,2 7,1 19,0 19,0 0,4
Liettua 17,2 15,8 8,9 28,5 27,0 5,5
Valko-Venäjä 30,2 26,6 13,6 46,5 43,8 6,2
Eliminoinnit -4,1 -3,9 -6,3 -6,3
Yhteensä 132,0 121,0 9,1 217,3 205,6 5,7

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 28,7 (28,0) miljoonaa euroa, mikä on 13,2 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 20,6 (20,2) miljoonaa euroa ja 15,6 (16,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi vuoden alusta 2,2 prosenttia ja toisella kvartaalilla 2,0 prosenttia. Liikevoittoa on parantanut myyntivolyymin kautta kasvanut myyntikate, mutta toisaalta heikentänyt edellisvuotta suuremmat logistiikka- ja markkinointikustannukset.       

Liikevoitto, 4-6/ 2021 4-6/ 2020 Muutos % 1-6/ 2021 1-6/ Muutos
miljoonaa 2020 %
euroa
Suomi 8,0 7,7 4,3 11,7 10,6 10,7
Viro 4,5 4,8 -5,4 6,3 6,8 -7,6
Latvia 1,4 1,4 1,2 1,6 1,9 -17,3
Liettua 1,9 1,5 28,2 2,6 2,0 30,3
Valko-Venäjä 5,1 5,2 -1,4 6,8 7,3 -6,1
Eliminoinnit -0,3 -0,3 -0,4 -0,6
Yhteensä 20,6 20,2 2,0 28,7 28,0 2,2
 

Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 21,8 (19,9) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa tulos oli 15,0 (14,5) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 1,05 (0,95) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,72 (0,69) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2021 lopussa oli 493,6 (442,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2021 lopussa 12,86 (12,20) euroa. Omavaraisuusaste oli 54,6 (57,8) prosenttia ja velkaantumisaste -24,7 (-8,6) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,2 (1,1).

Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 3,6 (3,4) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa. Korolliset velat ovat pääosin leasingvelkoja.
Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 17,2 (19,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,9 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 7,3 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,0 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin ja ympäristöystävällisyyteen.

Henkilöstö

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 2 026 (1 908) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 6,2 prosentilla, johtuen kausiluonteisuudesta ja Piebalgas- yrityskaupasta.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

4-6/ 2021 4-6/ 2020 Muutos % 1-6/ 2021 1-6/ Muutos
2020 %
Suomi 437 409 6,8 404 382 5,8
Viro 355 329 7,9 340 324 4,9
Latvia 244 197 23,9 220 198 11,1
Liettua 249 244 2,0 246 241 2,1
Valko-Venäjä 845 768 10,0 816 763 6,9
Yhteensä 2 130 1 947 9,4 2 026 1 908 6,2
 

Hallitus ja johto

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Katsauskauden muut tapahtumat

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksiin on lisätty Piebalgas Alus -niminen yhtiö Latviassa 1.6.2021 alkaen. Yhdistelyn vaikutuksista on kerrottu tarkemmin puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 12.

Olvi tiedotti pörssitiedotteella 12.5.2021 ehdollisesta kaupasta liittyen tanskalaiseen Bryggeriet Vestfyen -panimoyhtiöön. Kaupan ehtojen arvioidaan toteutuvan 31.8.2021 mennessä, jolloin yhtiö siirtyisi 1.9. osaksi Olvi-konsernia. Koska yrityksen haltuunotto tapahtuu vasta tilikauden loppupuolella, vaikutus konsernin liiketoimintaan 2021 osalta on vähäinen.

Osakeperusteiset maksut

Olvi-konsernin aikaisempi, vuonna 2019 aloitettu avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä päättyi 31.1.2021. Olvi Oyj:n hallitus päätti 1.2.2021 kokouksessaan kolmesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä: suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021-2025, lisäosakejärjestelmästä vuosille 2021-2022 ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021-2025. Kannustinjärjestelmistä ja niihin liittyvistä omien osakkeiden hankinnoista on tarkempi selvitys puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdissa 4 ja 5.

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Koronapandemia aiheuttaa edelleen riskejä liiketoimintaan, vaikka taloudellinen vaikutus on ollut kokonaisuutena vähäinen. Liiketoiminnan kehittymisen ennustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, kun erilaisia koronapandemiaan liittyviä vaikutuksia ei pystytä riittävästi ennakoimaan. Vaikutukset liittyvät esimerkiksi koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi tehtyihin myyntikanavanarajoituksiin, mutta myös kokonaiskysynnän muutoksiin. Lisäksi koronapandemian pitkittymisen myötä raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuudessa on ollut haasteita ja hinnoissa nousupaineita. Toistaiseksi saatavuusongelmaa on pystytty hallitsemaan muun muassa hyvällä tuotannonsuunnittelulla. Kustannuspaineet kohdistuvat erityisesti alumiiniin ja muoviin, ja niiden vaikutusta tulokseen pyritään minimoimaan tuotekehityksellä, kustannussäästöillä ja mahdollisilla kohdennetuilla hinnankorotuksilla.

Olvilla on tehty useita skenaarioita ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti koronapandemiatilanne huomioiden. Tuotanto on toiminut lähes normaalisti eikä laajamittaisia altistumisia henkilökunnan osalta ole ollut. Olvilla on varauduttu tuotannollisiin häiriöihin ja laadittu jatkuvuussuunnitelmia muun muassa henkilöstön ja raaka-aineiden saatavuudesta. Lisäksi epävarmuutta lisää Valko-Venäjän valuuttakurssin vaihtelun mahdollinen jatkuminen maan poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta johtuen.

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.
 

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI TAULUKKO
1

LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR
4-6 / 4-6 1-6 1-6 / 1-12
2021 / 202 / 202 2020 / 2020
0 1

Bruttotuotot 303 290 514 493 536 1 005
471 735 284 101
Valmisteverot ja muut vähennettävät erät -171 -169 -297 -287 957 -590
517 744 012 217
Liikevaihto 131 120 217 205 579 414
954 991 272 884

Hankinnan ja valmistuksen kulut -74 -69 -125 -118 192 -236
571 067 226 849
Bruttokate 57 51 92 87 387 178
383 924 046 035

Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin -27 -22 -47 -42 943 -87
kulut 734 728 394 300
Hallinnon kulut -9 -9 -16 -16 746 -34
120 131 324 650
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 74 125 331 337 350
Liikevoitto 20 20 28 28 035 56
603 190 659 435

Rahoitustuotot ja -kulut 32 291 30 -1 236 -2
626
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 0 0 2
Tulos ennen veroja 20 20 28 26 799 53
635 481 689 811

Tuloverot -5 -5 -6 -6 878 -12
658 940 840 895
TILIKAUDEN VOITTO 14 14 21 19 921 40
977 541 849 916

Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät 1 192 3 019 2 600 -7 606 -15
muuntoerot 588
Eriin liittyvät tuloverot -19 -73 -44 141 263
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16 17 24 12 456 25
150 487 405 591

Tilikauden voiton jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille 14 14 21 19 766 40
808 341 644 559
- määräysvallattomille omistajille 169 200 205 155 357

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
 - emoyhtiön omistajille 15 17 24 12 526 25
944 201 120 704
 - määräysvallattomille omistajille 206 286 285 -70 -113

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu tulos/osake, EUR
-   laimentamaton 0,72 0,69 1,05 0,95 1,96
-   laimennettu 0,72 0,69 1,05 0,95 1,96
OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2

TASE
1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 210 983 209 347 204 156
Liikearvo 25 801 25 761 25 172
Muut aineettomat hyödykkeet 10 015 10 313 9 925
Osuudet osakkuusyrityksissä 974 1 016 994
Muut sijoitukset 880 836 851
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset 2 333 2 313 1 786
saamiset
Laskennalliset verosaamiset 635 664 1 086
Pitkäaikaiset varat yhteensä 251 621 250 250 243 970

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 50 591 46 337 42 278
Myyntisaamiset ja muut saamiset 121 113 120 566 88 234
Tuloverosaaminen 215 365 773
Rahavarat 70 017 25 119 45 096
Lyhytaikaiset varat yhteensä 241 936 192 387 176 381
VARAT YHTEENSÄ 493 557 442 637 420 351

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20 759 20 759 20 759
Muut rahastot 1 387 1 387 1 387
Omat osakkeet -400 -503 -1 802
Muuntoerot -56 366 -51 227 -58 842
Kertyneet voittovarat 300 914 282 244 303 465
266 294 252 660 264 967
Määräysvallattomien omistajien osuus 3 079 3 210 3 165
Oma pääoma yhteensä 269 373 255 870 268 132

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 2 321 2 655 2 303
Muut velat 4 588 4 264 4 473
Laskennalliset verovelat 11 102 7 759 11 107

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 1 293 755 1 333
Ostovelat ja muut velat 200 503 166 672 132 522
Tuloverovelka 4 377 4 662 481
Velat yhteensä 224 184 186 767 152 219
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 493 557 442 637 420 351

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 3
   
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA
1 000 EUR Osake Muut Omien Käyvän Muunto Voitto Määräys Yhteensä
-pääoma rahastot osakkeiden arvon -erot -varat -vallattomien
rahasto rahasto
omistajien
osuus
Oma pääoma 1.1.2021 20 759 1 092 -1 802 295 -58 303 3 165 268 132
842 465
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 21 644 205 21 849
     Muut laajan tuloksen
erät:
          Muuntoerot 2 476 80 2 556
Tilikauden laaja tulos 2 476 21 644 285 24 405
yhteensä
Liiketoimet omistajien
kanssa:
     Osingonmaksu -22 -346 -23 117
771
     Osakepalkitseminen, 296 296
työsuorituksen arvo
     Omien osakkeiden -874 -874
hankinta
     Omien osakkeiden 1 687 -1 614 73
liikkeeseenlasku
henkilöstölle
     Omien osakkeiden 589 589
myynti henkilöstölle
     Aikaisempia kausia -105 -26 -131
koskeva oikaisu
Liiketoimet omistajien 1 402 -24 -372 -23 164
kanssa yhteensä 194
Tytäryhtiöomistusosuuksien
muutokset:
     Määräysvallattomien -1 1 0
omistajien osuuden muutos
Tytäryhtiöomistusosuuksien -1 1 0
muutokset yhteensä
Oma pääoma 30.6.2021 20 759 1 092 -400 295 -56 300 3 079 269 373
366 914

1 000 EUR Osake Muut Omien Käyvän Muunto Voitto Määräys Yhteensä
-pääoma rahastot osakkeiden arvon -erot -varat -vallattomien
rahasto rahasto
omistajien
osuus
Oma pääoma 1.1.2020 20 759 1 092 -503 295 -43 282 3 318 263 869
987 895
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos 19 766 155 19 921
     Muut laajan tuloksen
erät:
          Muuntoerot -7 240 -225 -7 465
Tilikauden laaja tulos -7 240 19 766 -70 12 456
yhteensä
Liiketoimet omistajien
kanssa:
     Osingonmaksu -20 -38 -20 748
710
     Osakepalkitseminen, 293 293
työsuorituksen arvo
Liiketoimet omistajien -20 -38 -20 455
kanssa yhteensä 417
Oma pääoma 30.6.2020 20 759 1 092 -503 295 -51 282 3 210 255 870
227 244
 

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4

RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR
1-6 / 2021 1-6 / 2020 1-12 / 2020

Tilikauden voitto 21 849 19 921 40 916
Oikaisut:
     Poistot ja arvonalentumiset 13 058 12 410 24 972
     Muut oikaisut 7 047 8 794 16 327
Käyttöpääoman muutos:
     Myynti- ja muiden saamisten -32 277 -53 110 -22 809
muutos
     Vaihto-omaisuuden muutos -6 825 -4 204 -1 274
     Osto- ja muiden velkojen 55 330 38 572 17 339
muutos
Maksetut korot -186 -261 -588
Saadut korot 108 24 260
Saadut osingot 2 2 4
Maksetut verot -1 997 -1 986 -9 351
Liiketoiminnan rahavirta (A) 56 109 20 162 65 796

Investoinnit aineellisiin ja -16 816 -17 906 -31 533
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 881 790 1 697
hyödykkeiden luovutustulot
Määräysvallattomien omistajien 0 0 -6
osuuksien hankinta
Ostetut tytär-, osakkuus- ja -2 094 0 0
yhteisyritysosakkeet
Investoinnit muihin sijoituksiin -30 0 -15
Saadut osingot 21 0 24
Investointien rahavirta (B) -18 038 -17 116 -29 833

Lainojen nostot 0 15 475 15 497
Lainojen takaisinmaksut -1 295 -16 194 -16 917
Omien osakkeiden hankinta -874 0 -1 299
Omien osakkeiden myynti 589 0 0
henkilöstölle
Maksetut osingot -11 734 -10 399 -20 754
Lyhytaikaisten korollisten 0 2 26
liikesaamisten lisäys (-) /
vähennys (+)
Rahoituksen rahavirta (C) -13 314 -11 116 -23 447

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys 24 757 -8 070 12 516
(-) (A+B+C)

Rahavarat 1.1. 45 096 33 832 33 832
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 164 -643 -1 252
Rahavarat 30.6./31.12. 70 017 25 119 45 096
 

OLVI-KONSERNI                                                           TAULUKKO 5

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa tilinpäätöksessä.

Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1.  SEGMENTTI
-INFORMAATIO
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO
1-6/2021
1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko Elimi-noinnit Konserni
-Venäjä

TUOTOT
Ulkoinen 92 34 17 181 27 370 45 861 0 217 272
myynti 070 790
     91 34 17 181 27 370 45 861 0 216 815
Juomamyynti 613 790
     457 0 0 0 0 0 457
Laitepalvelut
Sisäinen 443 2 157 1 849 1 160 675 -6 284 0
myynti
Liikevaihto 92 36 19 030 28 530 46 536 -6 284 217 272
yhteensä 513 947
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO
1-6/2020
1 000 EUR Suomi Viro Latvia Liettua Valko Elimi-noinnit Konserni
-Venäjä

TUOTOT
Ulkoinen 86 32 17 819 25 659 43 716 0 205 579
myynti 174 211
     85 32 17 819 25 659 43 716 0 205 080
Juomamyynti 675 211
     499 0 0 0 0 0 499
Laitepalvelut
Sisäinen 504 3 185 1 142 1 384 98 -6 313 0
myynti
Liikevaihto 86 35 18 961 27 043 43 814 -6 313 205 579
yhteensä 678 396

2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Johdon työsuhde-etuudet

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR  1-6 / 2021  1-6 / 2020  1-12 / 2020
Toimitusjohtaja 758 370 550
Hallituksen puheenjohtaja 36 37 74
Muut hallituksen jäsenet 86 90 172
Yhteensä 880 497 796

3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
30.6.2021       %

A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0
K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0
Yhteensä 20 722 232 100,0

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5
Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0

Ääniä / A-sarjan osake 1
Ääniä / K-sarjan osake 20

Rekisteröity osakepääoma 30.6.2021 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

 

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,10 euroa/osake vuodelta 2020 (1,00 euroa/osake vuodelta 2019), yhteensä 22,8 (20,7) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksettiin 20.4.2021. Toinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2021. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

                                            

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                  

Olvi-konsernissa on päättynyt avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.2.2019 - 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 60 henkilöä ja palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 36 200 A-osaketta.

Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt 1.2.2021 kokouksessaan kolmen uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehdoista: suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021-2025, lisäosakejärjestelmästä vuosille 2021-2022 ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2021-2025. Päätetyistä kannustinjärjestelmistä 15.2.2021 alkoi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koskien ansaintajaksoja 2021-2022 ja 2021-2023. Kohderyhmiin kuuluu noin 18 henkilöä mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, Olvin johtoryhmän jäsenet sekä ulkomaisten tyttärien myyntijohtajat. Palkkiot perustuvat konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen liikevoittoon ja alkoholittomien tuotteiden myyntivolyymin kasvuun. Ansaintajaksolta 2021-2022 maksettavat nettomääräiset palkkiot ovat yhteensä enintään noin 6 100 Olvi Oyj:n A-osaketta ja ansaintajaksolta 2021-2023, yhteensä enintään noin 10 000 Olvi Oyj:n A-osaketta.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan lisäosakejärjestelmän, jonka ansaintajakso on 15.4.2021 - 14.4.2023. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 55 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj on myynyt kesäkuun loppuun mennessä omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 12 295 kappaletta hintaan 589 299,35 euroa.

Pitkän aikajänteen palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön tavoitteiden saavuttamista, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat kannustinjärjestelmät. Palkkiot maksetaan osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Olvi Oyj:n A-osakkeita suoriutumisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Hallitus on asettanut palkkiokaton yhden kalenterivuoden aikana osallistujalle maksettavien bruttomääräisten palkkioiden kokonaismäärälle. Palkkiokatto koskee kaikkia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavia bruttopalkkioita. Olvin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet uusien kannustinjärjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Olvi Oyj:n A-osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

Katsauskaudella kirjattiin kyseisiin järjestelmiin liittyviä kustannuksia yhteensä 295,5 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET   

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2021 alussa hallussa 11 549 kappaletta omia osakkeita. Tammikuussa Olvi Oy jatkoi 5.11.2020 alkanutta omien osakkeiden hankintaa, joka päättyi 15.1.2021. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Olvi Oyj:n hallitus päätti 19.2.2021 kokouksessaan käynnistää omien osakkeiden hankinnan 8.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella ja hankkia enintään 10 000 A-osaketta. Omien osakkeiden hankinta perustui 2.2.2021 tiedotettuun konsernin avainhenkilöiden uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Osakkeiden hankinta alkoi 25.2.2021 ja päättyi 1.3.2021.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj on luovuttanut omia osakkeitaan lisäosakejärjestelmän kohderyhmän henkilöille yhteensä 11 495 kappaletta hintaan 551 456,38 euroa.

Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 9 404 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 438 006,77 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,05 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,06 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2021, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *)  1-6 / 2021  1-6 / 2020  1-12 / 2020

  - keskimäärin 20 700 288 20 710 683 20 708 331
  - jakson lopussa 20 712 828 20 710 683 20 683 672
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.

7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ

 1-6 / 2021  1-6 / 2020  1-12 / 2020
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1 146 330 904 556 1 474 892
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 54 729 35 390 60 470
Vaihdon osuus A-osakkeiden
kokonaismäärästä, % 6,7 5,3 8,7

Osakkeiden keskikurssi, EUR 47,77 39,15 41,03
Päätöspäivän kurssi, EUR 50,70 42,20 48,50
Korkein noteeraus, EUR 55,50 43,00 50,00
Alhaisin noteeraus, EUR 43,10 30,25 30,25

                                                                                                                      

8. ULKOMAISET JA
HALLINTAREKISTERÖIDYT
OMISTUKSET 30.6.2021

Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia
kpl % kpl % kpl %
Suomalaiset yhteensä 16 237 449 78,36 87 150 313 95,11 16 462 99,53
Ulkomaiset yhteensä 64 248 0,31 64 248 0,07 66 0,40
Hallintarekisteröidyt 324 925 1,57 324 925 0,35 6 0,04
(ulkom.) yhteensä
Hallintarekisteröidyt 4 095 610 19,76 4 095 610 4,47 5 0,03
(kotim.) yhteensä
Yhteensä 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00 16 539 100,00

9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
30.6.2021

K-sa A-sarja Yhteensä % Äänimäärä %

r
j
a
1. Olvi-säätiö        2 36 890 3 254 15,71 48 168 52,57
613 517 693
3

904
2. Hortling Heikki kuolinpesä 903 103 1 006 4,86 18 173 19,83
*)                                    488 280 768 040
3. Hortling Timo Einari 212 49 152 261 752 1,26 4 301 152 4,69
600
4. Hortling-Rinne Marit     149 14 699 163 763 0,79 2 995 979 3,27
064
5. OP Säilytys Oy, hall.rek. 2 000 2 000 9,65 2 000 187 2,18
187 187
6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 044 1 044 5,04 1 044 347 1,14
(publ), Helsingin sivukonttori, 347 347
hall.rek.
7. Nordea Bank Abp, hall.rek. 1 015 1 015 4,90 1 015 387 1,11
387 387
8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 828 828 075 4,00 828 075 0,90
Varma 075
9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 699 699 213 3,37 699 213 0,76
Ilmarinen 213
10. Hortling Pia Johanna 23 25 366 48 754 0,24 493 126 0,54
388
Muut 79 10 319 10 399 50,18 11 915 13,01
812 657 469 897
Yhteensä 3 73 16 989 20 722 100,00 91 635 100,00
976 232 096
2

256
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja
määräysvallassa olevien nimissä
olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2021 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1 000 EUR
 1-6 / 2021  1-6 / 2020   1-12 / 2020

Alkusaldo 204 156 208 701 208 701
Lisäykset 18 260 18 660 31 923
Vähennykset ja siirrot -1 348 -1 074 -2 294
Poistot -11 862 -11 268 -22 625
Kurssierot 1 777 -5 672 -11 549
Yhteensä 210 983 209 347 204 156

11. VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR
30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
   Omasta puolesta 1 938 1 938 1 938

Leasing- ja vuokravastuut:
   Alle vuoden sisällä erääntyvät 805 775 788
   1-5 vuoden sisällä erääntyvät 637 326 398
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1 442 1 101 1 186

Muut vastuut 60 60 60

12. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN

Olvin Latvian tytäryhtiö AS Cesu Alus on johtava toimija Latvian juomamarkkinoilla. Cesu Alus osti Latvian Vidzemen maakunnassa toimivan tunnetun ja arvostetun Piebalgas Alus -pienpanimon koko osakekannan. Yrityskaupalla vahvistetaan ja monipuolistetaan kokonaistuotevalikoimaa premium craft -oluilla ja kvassilla sekä vähittäiskaupassa että anniskelumyynnissä. Piebalgas-panimo on perustettu vuonna 1989. Se valmistaa tuotteensa perinteisellä valmistusmenetelmällä korkealuokkaisista raaka-aineista.

Piebalgas Alus on yhdistelty Olvi-konserniin kesäkuun 2021 alusta alkaen. Piebalgas Alus -panimon liiketoiminnot sisältyvät Olvi-konsernin segmenttiraportoinnissa Latvian lukuihin. Vaikutus konsernin lukuihin on vähäinen.

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto hankintahinnasta sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Olvi-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu alustavana puolivuosikatsaukseen.

Hankintahinta
1000 EUR

Maksettu 2 126
käteisvaroina
Hankintahinta (100 2 126
%) yhteensä

Hankituista varoista
ja vastattavaksi
otetuista veloista
kirjatut määrät (100
%)
1000 EUR

Aineelliset 1 540
hyödykkeet
Aineettomat
hyödykkeet
  Tavaramerkit 584
  Muut aineettomat 1
hyödykkeet
Vaihto-omaisuus 771
Myyntisaamiset ja 609
muut saamiset
Rahavarat 32
Pitkäaikaiset velat 631
Lyhytaikaiset velat 1 236
Yksilöitävissä 1 671
olevat nettovarat
yhteensä
Liikearvo 455
 

13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus). 

Cision