Råvaror Råvarupriserna fortsatte handlas uppåt på fredagsmorgonen, då oljan steg i både Nordsjöterminer och amerikanska kontrakt. Sedan den svenska börsstängningen inför Kristi himmelsfärdsledigheten var uppgången omkring 2,5 procent.

Prisuppgången i oljemarknaderna tycks ha kommit sig av en bättring i känslostämningen på de finansiella marknaderna överlag, noterar analytiker hos Platts under fredagsmorgonen, skriver TDN Direkt.

Amerikanska börser handlades uppåt på torsdagen och ser nu ut att kunna vända en sju veckor lång negativ trend av nedgångsveckor. Ekonomisk data visade på torsdagen att de amerikanska konsumenterna inte låtit sig nedslås lika mycket som befarat av den höga inflationen och de räntehöjningar som aviserats av centralbanken Federal Reserve.

”Kortsiktigt problem”

ING:s råvarustrateg Warren Patterson menar i sin tur att oljemarknadens utbudsproblem överskuggar allt vad gäller efterfrågerisker för närvarande, skriver TDN Direkt.

”Nedgången i kinesisk efterfrågan (till följd av covid-karantän reds anm) är ett kortsiktigt problem, medan utbudsproblemen är långsiktiga. Vi går in i högsäsongen för bilåkande med låga drivmedelslager och dessa kommer sannolikt bara att bli ännu knappare”, sade han.

EU:s potentiella köpstopp visavi rysk olja som bestraffning för det ännu pågående överfallet mot Ukraina är fortsatt en uppmärksammad fråga, men förhandlingar har hittills inte renderat i några beslut.

”Ökar inte produktionen”

Under morgonen kom också rapporter om att oljekartellen Opec+ kommer upprätthålla existerande plan och inte utöka produktionen med mer än vad som aviserats, trots rådande utbudsbrist, vid mötet i juni.

Förstaterminen för Nordsjöoljan Brent handlades till 117,53 dollar per fat, 0,1 procent upp för dagen, vid klockan 7.30. Samtidigt var motsvarigheten för den amerikanska WTI-oljeterminen upp med 0,2 procent till 114,31 dollar.

På den övriga råvarumarknaden var de flesta basmetallerna upp, medan ädelmetallerna guld och silver klättrade med 0,1 procent vardera.

 


Noteringar klockan 07:30
Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:22 USD 114:31 0,19% 51,62%
Brent, första terminen +0:13 USD 117:53 0,11% 50,80%
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +51 USD 9.437 0,54% -3,26%
Zink +38 USD 3.773 1,00% 6,67%
Aluminium +11 USD 2.877 0,37% 2,26%
Nickel -165 USD 26.800 -0,61% 29,44%
Bly +16 USD 2.141 0,73% -6,53%
Tenn +315 USD 33.765 0,94% -13,11%
Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +1:87 USD 1852:27 0,10% 1,27%
Silver +0:01 USD 22:07 0,05% -5,34%
Dollarindex -0.25 101.50 -0,25% 6,09%
(högre = starkare USD)
KÄLLA: Infront.