Råvaror Oljeprisernas kollaps fortsatte på onsdagsmorgonen, då både Brent- och WTI-oljeterminer fortsatte rasa tvåsiffriga procenttal. Det stora glappet mellan ett överutbud och en försvinnande låg efterfrågan härjar marknaden och har nu fått entreprenörskrafter att söka med ljus och lykta efter lagringsplatser – på tåg, lastbilar och i gruvor.

Brent- och WTI-spotpriser samt kontrakt med leveransdatum av fysisk olja för slutet av juni handlades ned med ny kraft under onsdagsmorgonen, efter att ha Brent handlats ned med 24 procent på tisdagen och WTI-oljekontraktet för maj månad halkat under noll och blivit en världsnyhet även i allmänpress på måndagen.

Sedan årsskiftet är WTI-oljepriserna nu ned med över 80 procent medan Brentpriset fallit med 75 procent. Bränsleefterfrågan har sedan pandemin bröt ut minskat med omkring 30 procent, enligt allt fler bedömare, medan överutbudet dränkt marknaden.

Onsdagens fall gör att den mest dramatiska perioden i oljemarknadens historia förlängs ytterligare, alltmedan världens producentländer och storbolag famlar efter åtgärder för att lätta upp krisläget.

Oljekartellens kranförslutning om 10 procent av utbudet, överenskommen i påskhelgens möte i Opec+, är fortsatt över en vecka bort och USA:s president Donald Trumps löfte om att tillförse maximal uppfyllnad av strategiska reserver kan blott svara för en mindre andel (cirka 70 miljoner fat) av den dagliga överproduktion som gäckar prisbildningen.

Alla produktionsminskande åtgärder har dock avfärdats som verkningslösa från flera håll, givet det enorma bortfallet i efterfrågan i spåren av pandemins karantänsåtgärder som fått industrier och trafik i luft, på land och till sjöss att stanna av.

Lagringsproblematiken har gjort ont värre. Priskrig mellan Saudiarabien och Ryssland under våren har svämmat över marknaden samtidigt som de senaste årens kraftiga investeringar i ett amerikanskt inland där förvaringsutrymmen är en bristtillgång har fått rörledningar att bågna av överutbud.

Oljehandlare söker nu okonventionella ytor för att lagra överblivna tunnor. Tågvagnar, lastbilssläp och gruvor nyttjas sedan tankfartygsrederier och mer ortodoxa bassänger fått slut på kapacitet. Reuters rapporterar att saltgruvor i Sverige och övriga Skandinavien redan är överbelagda.

Spotpriser för Brent och WTI (indikativ för omedelbar leverans) var ned med 13 respektive 14 procent på onsdagsmorgonen till 17 respektive 11 dollar per fat.

I det dagsfärska avsnittet av Nyhetsbyrån Direkts podcast FollowTheMoney kan du höra mer om den perfekta stormen i oljemarknaden och det negativa oljepriset. Avsnittet finns tillgängligt på alla podcast-appar, bland annat <i>Apple Podcast</i>, <i>Spotify</i> och <i>Acast</i>.