Oljebolaget som klarar prisraset bäst

Publicerad 2015-08-05 12:55

Aktier Att oljepriset fallit ned till 50 dollar fatet för Nordsjöoljan Brent ställer till det för oljebolagen. Även om de kan skära ned på de framtida investeringarna kommer de inte undan att oljan i de befintliga fälten ska pumpas upp och säljas. Men förutsättningarna att klara av ett lågt oljepris varierar kraftigt mellan bolagen, och ett bolag sticker särskilt ut.

Det är två saker som oljebolagen vill ha betalat för. Dels för att pumpa upp oljan, dels få tillbaka värdet av gjorda investeringar. I takt med att ett oljebolag pumpar upp oljan och säljer den så minskar oljereserverna (depletion), vilket är en kostnad som oljepriset förhoppningsvis täcker.

Enquests halvårsrapport kommer den 19 augusti, men utifrån senast rapporterade uppgifter är rörelsekostnaderna för oljeproduktionen 42 dollar per fat, men inklusive värdeminskningar/avskrivningar 67 dollar per fat. Det betyder att det Nordsjöfokuserade bolaget gör förluster så länge oljepriset är under 67 dollar, men att kassaflödet från befintlig oljeproduktion är positivt så länge oljepriset är över 42 dollar per fat.

Det betydligt större Lundin Petroleums rörelsekostnader ligger däremot på 13 dollar fatet och totala kostnader för oljeproduktionen är 54 dollar per fat. Så länge oljan kostar mer än 13 dollar per fat kommer bolaget att ha starka kassaflöden, så här är det ingen fara på taket.

Tethys Oils halvårsrapport kommer den 18 augusti, men utifrån första kvartalets siffror är rörelsekostnaderna ca 12 dollar per fat och med avskrivningarna totalt 22 dollar per fat. Det är alltså Tethys Oil som klarar prisfall bäst av de fem producerande oljebolagen på Stockholmsbörsen.

Sämst läge totalt sett har sannolikt PA Resources. Här handlar det om överlevnad då bolaget genomgår en företagsrekonstruktion för att rädda finanserna. Tidigast i slutet av september kan det ha kommit klarhet därifrån. Utifrån halvårsrapporten är produktionskostnaderna plus avskrivningarna cirka 52 dollar per fat, lite beroende på växelkurs.

Tufft är det även för tungoljans Blackpearl Resources, som har produktionskostnader på 20 dollar per fat plus avskrivningar på 19 dollar per fat. Den tunga oljan ger ett lägre oljepris än olja av bättre kvalité och bolaget gick med förlust under andra kvartalet i år.

För stora utländska oljebolag som norska Statoil har det lägre oljepriset gett bättre marginaler för raffinaderierna. Det kompenserar delvis för intäktsbortfallet för produktionen av olja och gas.