Oljebolagen som sänks

Publicerad 2014-12-04 10:26

Aktier Analytikerna har reviderat ned sina utsikter på löpande band efter OPEC-ländernas besked förra veckan.

Barclays har som många andra investmentbanker de senaste dagarna omprövat sina värderingar av oljebolagen efter den senaste tidens kraftiga oljeprisfall. Det framgår av en dagsaktuell sektoranalys.

För Africa Oils vidkommande halveras riktkursen till 20 kronor med sänkt rekommendation till jämvikt, från tidigare övervikt.

Banken menar att den östafrikanska olja som hittats är lönsam ända ned till runt 50 dollar fatet. Dock är finansieringsfrågan den heta potatisen just nu. Barclays väntar sig att Africa Oil behöver runt 250 miljoner dollar för att klara sig även nästa år. Mer pengar behövs också för 2016.

Analyshuset menar att oljeprospekteringsbolagets ledning hittills haft en avslappnad inställning till finansieringsfrågan med en aktieemission som andrahandsalternativ till en utfarmning. Banken tror också att en affär med en större oljebolagsaktör är trolig. Dock har förväntningarna kring värdet av sådan uppgörelse minskat på grund av det fallande oljepriset, det begränsade värdet av eventuellt nya prospekteringsframgångar samt av det kraftiga prisfallet i aktien.

Enquest får sänkt riktkurs till 45 pence från 80 pence med upprepad rekommendation undervikt. Banken påminner att Enquest, främst verksamt på brittisk sockel, är mycket känsligt för ett fallande oljepris då det dras med relativt stora utvinningskostnader samt att bolagets kommande investeringsutgifter kan komma att ifrågasättas. Det skulle i sin tur kunna få återverkningar på Enquests flaggskeppsprojekt Kraken, där produktionsstart är planerad till 2017 

Lundin Petroleum får i sin tur sänkt riktkurs med 15 kronor till 120 kronor med bibehållen jämvikt-rekommendation. För Lundin-bolaget är situationen en annan än för Africa Oil och Enquest. Här är finansieringen för oljebolagets norska utbyggnadsplaner klara, vilka väntas ge betydande kassaflöden under nästa år. Affärerna rullar på som vanligt, sammanfattar Barclays.

Nordea får som många andra analyshus ta konsekvenserna av det rejält fallande oljepriset.

Enquest sänks till sälj från tidigare behåll med en ny rikkurs på 5 kronor. Banken påpekar att oljebolagets fält dras med höga kostnader och därmed är särskilt känsligt för fallande oljepriser. Om priserna förblir låga kan Enquest hamna i finansieringstrubbel mot bakgrund av de höga investeringsutgiftsåtagandena framöver, skriver banken vidare.

För Africa Oils vidkommande sänks rekommendation till behåll och riktkursen slaktas till 22 kronor, från 60, mot bakgrund av en minskad sannolikhet att Africa Oil kommer att var del av någon slags företagsaffär – antingen ett rent köp eller att någon större oljeaktör köper in sig i någon av Africa Oils licenser. Detta är allvarligt för oljeprospekteringsbolagets värdering då den huvudsakligen bestäms utifrån ett förvärvsscenario. Därmed är den enda sannolika finansieringskällan nu en aktieemission, skriver Nordea också.

Lundin Petroleum får sänkt riktkurs med 10 kronor till 120 med upprepad köprekommendation. Det är ett fint prospekteringsbolag med förväntad produktionstillväxt framöver. Dessutom kan en försäljning av Johan Sverdrup tala till bolagets fördel, samt att oljebolaget står på en stabil finansieringsgrund, skriver Nordea.

Citi skär rejält i riktkurserna för Africa Oil och Enquest, främst efter den senaste tidens oljeprisfall. För Lundin Petroleum behålls köprekommendationen, dock med det nya tillägget hög risk.

Det framgår av en dagsaktuell sektoruppdatering 

För Africa Oils vidkommande sänks riktkursen till 37 kronor från tidigare 62 med upprepad köprekommendation. Prospekteringspotentialen för det östafrikanska borrningsäventyret är betydande men å andra sidan hämmar finansieringsfrågan för nästa års borrningsprogram aktien. Här räknar Citi med en aktieemission om runt 150 miljoner dollar.

För Enquest, främst verksamt på brittisk sockel, halveras riktkursen till 70 pence med upprepad rekommendation neutral. Banken pekar på bolagets höga utvinningskostnader, vilket kan belasta balansräkningen och tvinga oljebolaget till att ändra eller skjuta upp investeringsutgifterna, capex. 

Lundin Petroleums riktkurs sänks till 139 kronor från tidigare 147 med upprepad köprekommendation dock flaggas det för en hög risk mot bakgrund av det osäkra makroläget, enligt banken.