Börsen Skrämselhickan som setts på aktiemarknaderna på senare tid har varit begränsad, men kan komma att bli värre och mer utdragen om den barnsliga diskussionsnivån i handelskonflikten fortsätter - vilket den ser ut att göra. Det slår kapitalförvaltaren Alfred Bergs allokeringschef Jonas Olavi fast i en marknadskrönika.

Jonas Olavi ser risken att osunda handelsdiskussioner kan få den pågående konjunkturförstärkningen att bromsa in och att detta kan leda till en börsnedgång större än de mindre fall som setts sedan bottennivån 2009, efter finanskrisen.

Han pekar på att vid varje börsnedgång sedan finanskrisen har centralbanker världen över på ett eller annat sätt kommit till undsättning för att gjuta mod i placerare och konsumenter. När nu dessa centralbanker drar tillbaka sina stöd från marknaden ska man möjligen börja bli försiktigare med att köpa för tidigt vid börsnedgångar, resonerar allokeringschefen.

Gällande dessa minskande stöd nämner Jonas Olavi att USA är igång med räntehöjningar, att Europa har aviserat en tydlig avtrappningsplan för sina tillgångsköp och att Japan valt att hellre fokusera på att hantera landets avkastningskurva (ränteskillnaden mellan dess statsobligationer med längre och kortare löptid), än att fortsätta köpa obligationer och aktie-etf:er.

Bortsett från handelskrig konstaterar Jonas Olavi att den globala handeln för tillfället tuffar på i ganska god takt och han bedömer att det är rimligt att förvänta sig ett svagare konjunkturscenario 2020 samt svagare börs någon gång 2019, då börserna ofta leder konjunkturen.

Allokeringschefen lägger dock till brasklappen att ett handelskrig kan påskynda detta scenario, men ser det inte som en omöjlighet att konfliktens parter till slut ändå finner politiska lösningar på sina meningsskiljaktigheter.