Mobilräkningar vanligast hos kronofogden

Publicerad 2010-08-24 11:07

Högen med betalningsförelägganden för obetalda skulder hos Kronofogden växer inte lika snabbt som tidigare. Trots det har över 600 000 ansökningar kommit in under första halvåret i år.

Högen med betalningsförelägganden för obetalda skulder hos Kronofogden växer inte lika snabbt som tidigare.

Trots det har över 600 000 ansökningar kommit in under första halvåret i år.

Före finanskrisen, första halvåret 2008, var antalet ansökningar om betalningsförelägganden knappt 500 000. Bara under första halvåret 2009 hade högen vuxit med drygt 100 000.

Listan toppas av obetalda räkningar för mobiltelefoner och trafikförsäkringar. I år har också antalet obetalda elräkningar vuxit. Den extremt kalla vintern och därmed skyhöga elpriser är den troliga förklaringen till det.

Många obetalda skulder rör också olika former av lån och krediter.

Får man ett betalningsföreläggande är Kronofogdens råd att agera och det snabbt.

– Att få ett brev med betalningsföreläggande från Kronofogden för en obetald skuld betyder inte att det är för sent att agera och slippa en betalningsanmärkning. Tvärtom ger brevet en möjlighet att agera genom att snabbt svara på det, säger Annika Stenberg, chef för Kronofogdens avdelning för betalningsfastställelse.

TT