ECB I eftermiddag väntas räntebesked från den europeiska centralbanken ECB. Men efter de senaste dagarnas finansiella oro är det oklart hur stor räntehöjningen blir.

Bankfrossan har gjort att ränteförväntningarna skruvats ned rejält. Sannolikheten för att ECB nöjer sig med att höja 25 punkter har stigit till 70 procent. Tidigare sågs 50 punkter som givet.

Men samtidigt är inflationsproblemet fortsatt stort och ECB kan ändå slå till med en 50-punktershöjning, menar SEB:s Daniel Bergvall i bankens morgonbrev.

”Vi ligger kvar med vår prognos att styrräntorna kommer att höjas med 50 punkter och att inlåningsräntan i och med det höjs till 3,00 procent, vilket är linje med ECB:s kommunikation. Men risken är helt klart på nedsidan efter de senaste dagarnas turbulens och ECB kan mycket väl komma att nöja sig med 25 punkter”, skriver han.

Han tror oavsett att ECB kommer försöka lugna marknaden i samband med räntebeskedet.

”De senaste dagarnas händelser gör att ECB-rådet och Lagarde kommer att vara vaga kring framtida höjningar, tala lugnande om läget i det europeiska banksystemet samt försöka övertyga om att de har verktyg att hantera ett förändrat läge”, skriver han.