Notering Börsintroduktion av Volvo Cars på Stockholmsbörsen präglas både av lockande och av avskräckande faktorer. Det är inget uppenbart läge att teckna, skriver Marcus Hernhag i sin analys. 

Osäkerheten kring hur Volvo Cars ska värderas har präglat spekulationerna inför noteringen. Det verkar ha hängt med in i prospektet, då den högsta teckningskursen på 68 kr är 28 procent över den lägsta på 53 kr.

Börsvärdet blir 163-200 miljarder kr efter alla ändringar av kapitalstrukturen. En sådan är att två av de befintliga småägarna AMF och Folksam kommer att konvertera sina preferensaktier till Volvo Cars B. En annan är att en nyemission ska tillföra ca 25 miljarder kr, men hur många aktier som nyemitteras vet vi inte då det beror på teckningskursen.

Huvudägaren Geely kommer vid stort intresse att sälja delar av sitt ägande. Totalt beräknar bolaget att hela erbjudandet blir värt 33,75 miljarder kr. Det motsvarar 16,8-20,7 procent av aktierna i bolaget efter förändringarna av kapitalstrukturen.

De sex ankarinvesterarna i form av fondbolag har trots det åtagit sig att teckna aktier för 6,5 miljarder kr, motsvarande 26 procent av nyemissionen. Det är en hyggligt stor andel.

Som vi redan kunnat läsa är Volvo Cars mål är att nå 1,2 miljoner bilar i årsförsäljning under i mitten av decenniet. Just nu efter ett decennium av tillväxt ligger fordonsbolaget enbart på 770 000 bilar om året.

Att hälften av bilarna ska vara elbilar gör att aktien kan få miljöstämpel och elbilsgloria över sig. Problemet är att år 2025 kommer många andra biltillverkare också att ha en stor andel elbilar. Volvo Cars ska å andra sidan ha enbart elbilar år 2030 plus att koncernen äger knappt hälften av elbilsbolaget Polestar.

Utifrån Polestars börsnoteringsplaner via en SPAC i USA under 2022 är dessa aktier värda ca 89 miljarder kr. Ungefär halva Volvos börsvärde kan därför sägas motsvara innehavet i Polestar.

Första halvåret 2021 var starkt och Volvo Cars intäkter ökade med 26 procent till 141 miljarder kr. Rörelsemarginalen var goda 9,4 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet. Nettovinsten blev 9,6 miljarder kr.

Å andra sidan fick komponentbrist försäljningen av antal sålda bilar att dyka i september. Nedgången mätte totalt 30 procent till 47 223 stycken. En femtedel av försäljningen skedde i Kina och där föll försäljningen 44 procent.

Baserat på räkenskaperna för 2018-2020 brukar Volvo årligen omsätta ungefär 160 miljarder kr och tjäna 9 miljarder kr på sista raden. Volvo Cars kommer därför att värderas till 18-22 gånger nettovinsten i den helägda verksamheten.

För att vara en globalt sett relativt liten och konjunkturkänslig biltillverkare är det inget fynd. Drar vi bort värdet på Polestar-aktierna från Volvos börsvärde har aktien en rätt låg värdering.

Om vi ska teckna eller inte handlar därför om Polestar förtjänar sin värdering eller inte, men då kan tillväxtjägare lika gärna chansa på den aktien direkt. Bubbelvarningen för de hetaste elbilsaktierna gör att försiktiga investerare ska hålla sig undan.

Andra saker som stör är Volvos breda teckningsintervall och att nästan misstänkt många banker sköter nyintroduktionen. Stor slagsida mot Kina är på både gott och ont, liksom konjunkturkänsligheten alla fordonsbolag möter. Komponentbristen är oroande, men övergående.

Kortsiktigt borde aktien kunna få en bra start med 11 banker som säljer in aktien, men sammantaget blir upplägget ett mellanting. Det är varken svindyrt eller ett fynd, varken högsta eller lägsta risken när det gäller typen av aktie. Långsiktiga och försiktiga investerare håller sig därför undan tills vidare.

Professionella placerare och institutioner kan i regel limitera sina teckningsorder och utifrån dessa villkor brukar den exakta teckningskursen sättas. Har vi vanliga placerare ingen aning om vi får köpa för 53 kr eller 68 kr är det bättre att stå utanför, i alla fall precis vid introduktionen. Teckna ej.