Ökat substansvärde i Lundbergs

Publicerad 2012-05-24 12:21

Delårsrapport Lundbergs redovisar en vinst före skatt på 1 596 miljoner kronor för första kvartalet 2012, jämfört med vinsten på 3 643 miljoner motsvarande period 2011. I fjolårets vinst ingick reavinst från försäljningen av Cardo.

Finansmannen Fredrik Lundbergs investeringsföretag Lundbergs redovisar en vinst före skatt på 1 596 miljoner kronor för första kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 3 643 miljoner kronor motsvarande period 2011. I fjolårets vinst ingick reavinst från försäljningen av Cardo med 2 523 miljoner kronor.

Substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars till 35,4 miljarder kronor, eller 285 kronor per aktie. Den 31 december 2011 var substansvärdet 33,0 miljarder kronor, eller 267 kronor per aktie.

Omsättningen uppgick under första kvartalet till 5 727 miljoner kronor, jämfört med 5 833 miljoner kronor ett år tidigare.

Lundbergs är delägare i en rad börsbolag, som till exempel Sandvik och Handelsbanken.