Pension Efter att ett avgiftstak för flytt av pensionsförsäkring infördes i april har intresset för att flytta sin pension ökat rejält. Svenska Fribrevsbolaget, som hjälper kunder med att flytta pensionssparande, har sett en rejäl ökning sedan regeländringarna.

Många svenskar har sitt pensionssparande utspritt i flera olika försäkringar. Detta eftersom det skapas ett så kallat fribrev, en avslutad tjänstepensionsförsäkring, varje gång vi byter jobb.

Men att ha dem utspridda kan göra det svårt att få kontroll och överblick över vilka avgifter du betalar, vilka placeringar du har och vilken avkastning du får. Framför allt äldre fribrev kan dessutom vara belastade med höga avgifter, något som minskar pensionen helt i onödan.

Den 1 januari 2020 infördes ny lag i Sverige som utökade möjligheten att samla och flytta fribrev och 1 april i år infördes ett avgiftstak för vilka flyttavgifter som avlämnade bolag får ta ut. I år handlar det om ett tak på ungefär 600 kronor.

– Även om det gått kort tid sedan första april ser vi en tydlig ökning av flyttvolymerna som har ökat med 23 procent på månadsbasis. Ny lagstiftning gör att fler nås av budskapet att det är viktigt att göra egna val och att du själv i allra högsta grad kan påverka storleken på din pension, säger Svenska Fribrevsbolagets vd Nicklas Hellberg.

Men de genomförda regeländringarna kommer att följas av fler lättnader för pensionssparare. Nyligen presenterar finansmarknadsminister Åsa Lindhagen förslag på ytterligare lagstiftning där flytträtten ska utökas och även gälla äldre pensionsförsäkringar tecknade innan 2007. 

Enligt Åsa Lindhagen finns det totalt omkring 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före 1 juli 2007. Lagändringarna i förslaget som nu har skickats ut på remiss är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022.

– Detta är det tredje steget i lagstiftningskedjan som syftar till att ge konsumenten mer makt över sina pensionspengar. Många tror fortfarande att det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetstagarens pension. Så är det inte, för de allra flesta är det du själv som bär ansvaret för förvaltningen av ditt pensionskapital, säger Mattias Fallenius, grundare och ordförande på Svenska Fribrevsbolaget.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Annons:
Visste du att några tiondels procentenheter i onödiga avgifter kan sänka din pension rejält? I slutändan kan det handla om hundratusentals kr i lägre pension.

Därför kan Svenska Fribrevsbolaget hjälpa dig att ta fram en sammanställning över dina pensionsförsäkringar/fribrev som bland annat visar om försäkringen går att flytta och visar dig alternativ. Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring där inbetalningarna upphört och skapas tex då du byter arbetsgivare.

Det enda du behöver göra är att fylla i dina uppgifter här nedan. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Om du sedan bestämmer dig för att flytta till Svenska Fribrevsbolaget återförs alla fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i låga avgifter samt att du kan vara trygg i att Svenska Fribrevsbolaget och du har samma mål. Att du skall välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt.