Rapport Ljudboksföretaget Storytels förlust ökade under det tredje kvartalet samtidigt som omsättning och totala intäkter steg rejält. 

Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -76,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-62,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:37 kronor (-1:19).

Resultatet före skatt var -81,9 miljoner kronor (-61,1).

Nettoomsättningen steg till 491 miljoner kronor (373). De totala intäkterna låg på 503 miljoner kronor (373).

Under det tredje kvartalet hade Storytel i genomsnitt 1.014.400 betalande abonnenter med en genomsnittlig månadsintäkt per abonnent på 131 kronor (129).

Antalet streamingabonnenter i Norden låg i genomsnitt på 736.000 med en genomsnittlig intäkt per abonnent på 154 kronor (142). Utanför Norden hade bolaget i genomsnitt 278.400 betalande abonnenter med en genomsnittlig intäkt per abonnent om 70 kronor (71).

För det fjärde kvartalet förväntar sig Storytel streamingintäkter på 417 miljoner kronor. Genomsnittet av antalet betalande abonnenter väntas då uppgå till 1.079.000 med en genomsnittlig intäkt på 129 kronor per abonnent.

Spår streamingtillväxt enligt tidigare intervall

Storytel spår att bolagets streamingintäkter kommer att växa med 39 procent med stöd av den starka tillväxten och en ökar genomsnittlig intäkt för betalande abonnenter. Prognosen ligger inom tidigare intervall på ökade streamingintäkter om 36-41 procent för året.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Ebitda-marginalen för helåret 2019 förväntas fortsatt att bli cirka -16 procent.

Storytel förväntar sig att nå 1,1 miljoner abonnenter vid utgången av 2019