Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ.)

2021-08-31 14:45:00

Per i dag den 31 augusti 2021 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 117 015 055 aktier och 121 926 013 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 110 145 050 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

Antalet aktier och röster har ökat under augusti med anledning av den nyemission av 6 194 343 C-aktier som beslutades av den extra bolagsstämman 28 juli 2021.

MTG innehar 304 880 B-aktier och samtliga 6 324 343 C-aktier och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.45 CEST den 31 augusti 2021.
 

Cision