Ökat antal aktier och röster i Hemnet Group AB (publ)

2021-04-30 16:45:00

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: cj.akesson@hemnet.se
 

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: nick.lundvall@hemnet.se
Denna information är sådan som Hemnet Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 15.45 CET den 30 april 2021.
 

Om Hemnet

Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. 

Följ oss: hemnetgroup.se  (http://www.hemnetgroup.com)/ Facebook (https://www.facebook.com/hemnet.se) / Twitter (https://twitter.com/hemnet?lang=en) / Linkedin (https://www.linkedin.com/company/hemnet/)  (https://www.linkedin.com/company/hemnet/mycompany/?viewAsMember=true')/ Instagram (https://www.instagram.com/hemnet/?hl=en)
 

Cision