Rapport Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 103 miljoner kr under det fjärde kvartalet 2021 (62,1), motsvarande en tillväxt på 65,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 10,7 miljoner kr (4,9), vilket gav en rörelsemarginal om 10,4 procent (8,0).

Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner kr (3,9).

”Veteranpoolen hade en accelererande tillväxt under 2021. Året startade svagt men avslutades mycket starkt. Hårt arbete med att utveckla kundrelationer, attrahera fler veteraner och samtidigt arbeta säkert gav ett bra resultat. Den tydliga trenden där fler och fler företagskunder väljer att använda Veteranpoolen vid tillfälliga resurs- och kompetensbehov fortsatte under året”, skriver vd Mats Claesson i rapporten.