Ökad vinst för Wihlborgs

Publicerad 2011-07-06 08:12

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisade ett bättre resultat efter och stigande hyresintäkter när de släppte siffrorna för det andra kvartalet 2011.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 175 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (149). Resultatet per aktie uppgick till 2:28 kronor (1:94).

Hyresintäkterna uppgick till 363 miljoner kronor (321). I siffran ingår 7 miljoner kronor i engångsersättning avseende förtida lösen av hyreskontrakt med Acadia.

Uthyrningsgraden för förvaltningsfastigheterna är 93 procent vilket är en minskning med en procent sedan årsskiftet och främst hänförligt till Acadias förtida avflytt.

Driftsöverskottet uppgick till 271 miljoner kronor (235) medan förvaltningsresultatet blev 173 miljoner kronor (158).

Wihlborgs överskottsgrad uppgick till 74,7 procent (73,2) för det andra kvartalet.

I kvartalet redovisade Wihlborgs värdeförändringar från fastigheter på 122 miljoner kronor (83) samt värdeförändringar från derivat om -64 miljoner kronor (-45).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 389 miljoner kronor (269) med hyresintäkter på 727 miljoner (639).

DIREKT