Ökad vinst för Wallenstam

Publicerad 2007-11-20 17:06

Fastighetsföretaget Wallenstam ökade vinsten under första kvartalet. Bolagets vinst före skatt uppgick till 58,4 miljoner kronor, att jämföra med en vinst på 48,6 miljoner kronor för ett år sedan.

Vinsten efter skatt ökade från 36,5 miljoner kronor till 41,9 miljoner kronor.

Wallenstam redovisar ett förvaltningsresultat på 13,1 miljoner kronor, en ökning från 10,1 miljoner kronor. Hyresintäkterna steg från 221 miljoner kronor til