Ökad vinst för Studsvik

Publicerad 2012-02-14 14:34

Delårsrapport Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 37,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (25,2). Resultatet per aktie uppgick till 4:59 kronor (3:08).

Nettoomsättningen uppgick till 361 miljoner kronor (375).

Rörelseresultatet blev 52,6 miljoner kronor (33,7) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,6 miljoner kronor (27,4).

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (0:00).