Ökad vinst för Seco Tools

Publicerad 2007-11-20 17:05

I sin delårsrapport för januari till mars redovisar Seco Tools en vinst efter finansiella poster på 207 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med samma period förra året då vinsten var 160 miljoner kronor.

Enligt bolaget beror resultatförbättringen främst på förbättrad försäljning i fast valuta och för jämförbara enheter med ett gott kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande enheter som följd.

Kvartalets försäljning ökade med 5 proc