Avgående vd Pernilla Nyresten.

Rapport Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, faller omkring 25 procent på börsen. Detta efter att vd:n och tillika grundaren avgår från chefsposten. Samtidigt rapporterar bolaget en stigande vinst för det gångna kvartalet. 

I går kväll meddelades att Revolutionraces vd och grundare Pernilla Nyrensten avgår på egen begäran från vd-posten.

Pernilla Nyrensten kommer att fortsätta som aktiv styrelseledamot med särskilt fokus på varumärket och försäljning.

En process för att hitta en ny vd kommer att inledas omedelbart och under tiden kommer den nuvarande styrelseordföranden Paul Fischbein att kliva in som tillförordnad vd.

I samband med ovanstående ändringar, kommer Paul Fischbein att lämna posten som styrelseordförande och ledamot i valberedningen men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Andreas Källström Säfweräng till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman i november 2022 och ersätter därmed även Paul Fischbein som ledamot i valberedningen, heter det.

Ökad vinst och omsättning

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 73,0 miljoner kronor (66,7) för det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (23,9).

Nettoomsättningen uppgick till 318 miljoner kronor (274).

Utdelningen föreslås bli 0:77 kronor per aktie (0:64).

Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick i kvartalet till 774 kronor (740) och ökningen förklaras enligt bolaget i huvudsak av en gynnsam marknadsmix.

Efterfrågan i Q4 var fortsatt stark, trots makroekonomiska utmaningar med förändrat konsumentbeteende som följd”, skriver vd Pernilla Nyrensten i rapporten. 

”Med minskad köpkraft hos konsumenter, bland annat till följd av stigande inflation ökar kostnaden på digital marknadsföring, vilket kan komma att påverka vår marginal kortsiktigt. Vi ser att försäljningsvolymer online generellt har minskat och det är sannolikt att även Revolutionrace kan påverkas av detta”, skriver Pernilla Nyrensten.

Bolaget förväntar sig därmed att försäljningstillväxten, kortsiktigt, kan komma att dämpas de kommande kvartalen. Under juli 2022 såg Revolutionrace lägre försäljningstillväxt än under hela det fjärde kvartalet.

”Med detta sagt, är vi övertygade om att Revolutionrace är väldigt väl positionerat för framtida lönsam tillväxt”, avslutar Pernilla Nyrensten.