Rapport Profoto, som säljer ljussättningslösningar till professionella fotografer, redovisar ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor (58) för det tredje kvartalet 2022. Det visar tisdagens delårsrapport. 

Rörelsemarginalen var 28 procent (30,4). Resultat efter skatt blev 54 miljoner kronor (45). Resultatet per aktie uppgick till 1:34 kronor (1:11).

Nettoomsättningen uppgick till 235 miljoner kronor (189). Försäljningstillväxten var 23,9 procent varav 6,5 procent organiskt.

”Det tredje kvartalet har präglats av robust tillväxt och lönsamhet. /…/ De leveransproblem av komponenter som rapporterades för det andra kvartalet har lösts under det tredje kvartalet och våra leveranser fungerar nu enligt plan”, säger Anders Hedebark i sitt vd-ord.