Ökad vinst för Öresund

Publicerad 2012-02-21 08:53

Delårsrapport Investmentbolaget Öresunds redovisar ett resultat efter skatt på 459 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (395). Resultatet per aktie uppgick till 9:07 kronor (6:91).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 109 kronor. Öresunds substansvärde uppgick till 118 kronor per aktie den 31 januari.

Efter inlösenerbjudandet avseende Creades fullföljande, och efter avdrag för de 1.449.443 syntetiskt återköpta aktierna i Öresund som dragits in genom beslut vid bolagsstämman den 16 december 2011, kommer det totala antalet utestående aktier och röster i Öresund att uppgå till 23.818.513. Öresund kommer att kvarstå som ägare till 1.969.520 aktier i Creades, vilket motsvarar 7,2 procent av aktierna i Creades.

Öresunds styrelse föreslår att lämna utdelning om 1 aktie i Fabege för varje 10-tal aktier i Öresund.

Baserat på stängningskursen i Fabege den 20 februari 2012 motsvarar det 6:30 (4:50) kronor per aktie eller totalt 150 miljoner kronor (232).

Det framgår av delårsrapporten.