New Waves grundare Torsten Jansson.

Rapport New Wave ökade vinsten trots att omsättningen sjönk under kvartalet. Bolaget håller inne utdelningen just nu men flaggar för utdelning under senare delen av 2021. 

New Waves rörelseresultat blev 284 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 240 miljoner.

Bruttomarginalen uppgick till 46,2 procent (46,7).

Resultat efter skatt blev 208 miljoner kronor (166).

Nettoomsättningen uppgick till 1.873 miljoner kronor (2.024).

Ingen utdelning kommer att föreslås årsstämman, men bolaget uppger att goda möjligheter finns för en utdelning under senare delen av 2021 och styrelsen kommer senast i delårsrapporten för tredje kvartalet återkomma med förslag på när ett återupptagande av utdelning kan ske.

Planerar för stark tillväxt andra halvåret

New Wave tror att marknadsläget förblir svårt under det första halvåret men planerar för en stark tillväxt andra halvåret.

”Och vi kommer därför främst under andra kvartalet att försöka bygga upp våra lager igen för att kunna möta en starkare efterfrågan”, skriver vd Torsten Jansson i rapporten.

Det fjärde kvartalets nettoomsättning var 3 procent ner i lokala valutor, negativt påverkad av covid-19. Detta till trots ökade rörelseresultatet, vilket bolaget förklarar med kostnadsbesparingar.

”Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster är fortsatt lägre än föregående år, även om en viss återhämtning har skett. USA, där koncernen har en stor verksamhet, är den region som drabbats hårdast av pandemin men även Europa och regionen Övriga länder påverkades negativt”, skriver bolaget.

Mot strömmen fick dock Regionerna Sverige och Norden som visade tillväxt i kvartalet.

”Utav våra segment minskade nettoomsättningen i Företag och Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning ökade”.