Rapport Bilservicebolaget Mekonomen ökade både resultatet och intäkterna under det första kvartalet. 

Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 140 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Det kan jämföras med resultatet på -11 miljoner samma kvartal i fjol. 

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 144 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 3.001 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 2.903 miljoner kronor. Under samma period i fjol var intäkterna 2.874 miljoner.

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor, att ställa mot väntade 172 miljoner kronor och 59 miljoner samma period i fjol. Rörelsemarginalen blev 6 procent mot väntade 5,9 procent.

I rörelseresultatet ingår en post på -38 miljoner kronor avseende avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar avseende förvärven FTZ, Inter-Team, MECA och Sørensen og Balchen.

Det justerade ebit-resultatet blev 224 miljoner kronor och väntat var 172 miljoner kronor. Samma period i fjol var ebit-resultatet 98 miljoner kronor.