Ökad vinst för Lundbergs

Publicerad 2007-11-21 09:11

Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 767 miljoner kronor (566) för det första kvartalet 2005.

Resultatet efter finansnetto blev 928 miljoner kronor (819).

Nettoomsättningen för koncernen var 4.533 miljoner kronor (4.777), varav Lundbergs utgjorde 399 miljoner (528), Hufvudstaden 334 miljoner (346) och Holmen 3.801 miljoner kronor (3.903).

Substansvärdet per den 27 maj uppgick till 364 kronor per aktie, jämfört med 355 kronor den 21 februari.

(Direkt)