Ökad vinst för Lundbergs

Publicerad 2011-02-23 14:36

Lundbergs redovisade ökad vinst för fjärde kvartalet 2010. Även investmentbolagets substansvärde steg.

Finansmannen Fredrik Lundbergs investeringsföretag Lundbergs redovisar en vinst före skatt på 2 263 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010. Det kan jämföras med vinsten på 645 miljoner kronor motsvarande period 2009.

Substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, uppgick den 31 december till 37,2 miljarder kronor, eller 600 kronor per aktie. Den 31 december 2009 var substansvärdet 28 miljarder kronor, eller 452 kronor per aktie.

Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 5 608 miljoner kronor, jämfört med 5 414 miljoner kronor ett år tidigare.

Lundbergs är delägare i en rad börsbolag, som till exempel Sandvik och Handelsbanken.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 7:50 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 6:50 kronor per aktie. Dessutom föreslår styrelsen en fondemission med avstämningsdag i mitten av maj, där en A-aktie ger rätt till en ny A-aktie och en B-aktie ger rätt till en ny B-aktie.

TT