Rapporter Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 72,5 miljoner kronor (12,6). Ebitda-marginalen blev 25,1 procent (8,3).

Nettoomsättningen uppgick till 289 miljoner kronor (152). Bruttomarginalen landade på 57,4 procent (56,4).

Rörelseresultatet låg på 59,8 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 20,7 procent (0,9). Efter skatt var resultatet 42,7 miljoner kronor (1,3). Resultatet per aktie var 0,95 kronor (0:03).

Orderingången var 296 miljoner kronor (160) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 625 miljoner kronor (225). Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om 0,70 kronor per aktie (0,70).

Spår fortsatt stark försäljning och orderingång

Invisio förutspår en fortsatt stark försäljning och orderingång under 2023. Det uppger bolagets vd Lars Højgård Hansen i rapporten.

”De omfattande framåtriktade satsningarna som genomförts under de senaste åren avseende en breddning av produktportföljen, förvärvet av Racal Acoustics samt förstärkningen av både R&D- och försäljningsorganisationen, har resulterat i att Invisio idag är betydligt starkare. Detta sammantaget med en betydande orderbok och rådande marknadsförhållanden gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning och orderingång under 2023”, skriver Invisio-chefen.

Kommunikationsutrustningsbolaget går in i 2023 med en orderbok värd 625 miljoner kronor (225).

”Efterfrågan på våra produkter är stark och tillgången på komponenter blir också allt bättre. Efter några besvärliga år i skuggan av pandemin är vi nu tillbaka på tillväxtspåret”, uppger Lars Højgård Hansen.