Ökad vinst för Intrum

Publicerad 2012-02-08 08:42

Delårsrapport Intrum Justitias resultat för fjärde kvartalet landade på 194 miljoner kr, vilket var 5 procent sämre än väntat.

Intrum Justitias resultat före skatt för fjärde kvartalet blev 194 miljoner kronor.

Enligt SME Direkts sammanställning väntades ett resultat före skatt på 203 miljoner kronor.

I resultatet ingår reservering för nedläggning av bolagen i Lettland och Litauen med -8,3 miljoner kronor. SME Direkts konsensus hade -10 miljoner kronor för denna reservering i snittestimatet.

Justerat för denna skillnad i reserveringsbelopp, blev resultat före skatt 5 procent sämre än väntat, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 1.042 miljoner kronor (965), vilket gav en omsättningstillväxt på 8,6 procent (-7,7). Den organiska tillväxten var 4,5 procent (-0,2). Väntat var en omsättning på 1.061 miljoner inför rapporten.

Rörelseresultatet blev 228 miljoner kronor (182), mot väntade 238 miljoner. Upp-och nedvärderingar av köpta fordringar ingår med netto -6,6 miljoner kronor (+5,4).

Fjolårssiffran belastades av kostnader för förvärv och omstruktureringar om 24,8 miljoner kronor.

Efter skatt blev resultatet 162 miljoner kronor (121), vilket motsvarade 2:04 kronor per aktie (1:52).

Utdelningen föreslås bli 4:50 kronor per aktie (4:10), att jämföra med förväntade 4:31 kronor.