Rapport Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna lån, redovisar ett resultat före skatt på 226 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (185).

 

Rörelseintäkterna uppgick till 774 miljoner kronor i kvartalet (684).

Resultatet efter skatt blev 176 miljoner kronor (140) och resultatet per aktie uppgick till 1:79 kronor (1:59).

Under kvartalet köpte bolaget fordringsportföljer för 610 miljoner kronor (904).