Fenix Outdoor står bland annat bakom märken som Fjällräven.

Rapport Fenix Outdoor International redovisar en rejäl vinstökning. Friluftsföretaget föreslår också en extra utdelning till aktieägarna. 

Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 32,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021 (21).

Rörelseintäkterna uppgick till 200 miljoner euro (152).

Rörelseresultatet blev 17,6 miljoner euro (5,0).

En utdelning om 15:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (12:00). Vidare föreslås en extrautdelning om 5:00 kronor per B-aktie.

Styrelsen har även beslutat att i enlighet med gällande regler återstarta sitt återköpsprogram av upp till 706.700 B-aktier.

Orderboken tyder på god tillväxt 2022

Orderboken för Fenix Outdoors rörelsesegment Brands och Global Sale indikerar en fin tillväxt under 2022.

Det skriver bolagets vd Martin Nordin i bokslutet.

”När det gäller den allmänna utvecklingen är jag något mer oroad eftersom kärnmarknaden för friluftsliv har sett en fantastisk tillväxt under covid genom många nya användare. Det är dock osäkert hur många av dess nya användare som kan behållas och bli nya kärnanvändare”, skriver vd:n.

Martin Nordin pekar vidare på stigande kostnader som han betecknar som en utmaning. Det gäller dels ökade IT-kostnader, dels ett framtida behov av att höja lönerna.

”Dessa saker kommer att jämna ut sig över tid då det kommer att driva på inflationen, vilket kommer att göra det möjligt för oss att kompensera genom prisökningar”, tillägger han dock.

Vd:n konstaterar även att bolaget fortfarande står inför extra kostnader när det gäller transporter, en situation som ”förmodligen inte” kommer att normaliseras under 2022.