Rapport Elekta redovisar en ökad vinst samtidigt som omsättningen sjönk något. Strålterapibolaget lämnar ingen prognos på grund av coronapandemin. 

Elekta redovisar ett ebita-resultat på 551 miljoner kronor för det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår (448).

Enligt Infronts sammanställning väntades ett ebita-resultat på 464 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 2.981 miljoner kronor (3.228). Här var snittestimatet 3.074 miljoner kronor, enligt Infront.

Orderingången uppgick till 4.451 miljoner kronor (4.390). Snittet bland de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning var 4.122 miljoner kronor på denna punkt.

Lämnar ingen prognos

Elekta väljer fortsatt att inte lämna någon prognos.

”Med den osäkerhet i ordervolymer och kunders installationsplaner som pandemin skapar, avstår vi från att ge en prognos för tillfället. Vårt andra kvartal kommer att fortsätta påverkas negativt av pandemin och vårt främsta kortsiktiga åtagande är att se till att cancerbehandlingar kan fortsätta under krisen”, skriver Elektas tillförordnade vd Gustaf Salford i vd-ordet av rapporten för det första kvartalet för perioden maj till juli.

Elektas intäkter påverkades fortsatt av restriktioner under kvartalet. Hittills uppges endast Kina ha återvänt till en normal installationsnivå med en stark tvåsiffrig intäktsökning.

Gällande utsikterna framåt kommer Elekta att ge ett uppdaterat scenario när det är möjligt att ytterligare kvantifiera påverkan av covid-19 på strålterapimarknaden och effekten på Elektas verksamhet.