Ökad vinst för Bure

Publicerad 2008-08-27 08:45

Riskkapitalbolaget Bure Equity redovisar en vinst efter finansnetto på 135,9 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period 2007 var vinsten 67,1 miljoner kronor.

Resultatet lyfts av en återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av värdet på fastigheter på 62 miljoner kronor.

Omsättningen steg till 607,8 miljoner kronor, från 474,9 miljoner kronor.

Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 96 miljoner kronor, jämfört med 56 miljoner kronor ett år tidigare.

(TT)