Rapport Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 482 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (402).

Den operativa rörelsemarginalen blev 5,9 procent, jämfört med 5,3 procent för motsvarande period i fjol.

Kvartalets rörelseresultat blev 433 miljoner kronor (375).

Resultatet efter skatt blev 325 miljoner kronor, jämfört med 281 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 8.129 miljoner kronor (7.559).