Ökad vinst för Beijer Alma

Publicerad 2010-10-29 09:42

Verkstadsbolaget Beijer Alma redovisar en vinst på 72 miljoner kronor för tredje kvartalet. Efterfrågan är fortsatt god skriver bolaget i en kommentar.

Industrigruppen Beijer Alma redovisar ett resultat efter skatt på 72,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2010 (36). Resultatet per aktie blev 2:39 kronor (1:31).

Nettoomsättningen uppgick till 575 miljoner kronor (344).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner (53,8) och resultatet före skatt 100 miljoner (48,9).

För Beijer Alma som helhet är efterfrågan god från de flesta kundgrupperna, skriver bolaget i rapporten.

Telekomefterfrågan i Habia förbättrades under tredje kvartalet och orderstockarna ökade i samtliga koncernbolag. Sammantaget ser förutsättningarna fortsatt gynnsamma ut inför fjärde kvartalet, skriver Beijer Alma.

Nyhetsbyrån Direkt