Ökad vinst för Atrium Ljungberg

Publicerad 2011-07-08 09:06

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultat efter skatt på 274 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011, vilket var något bättre än samma period förra året.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultat efter skatt på 274 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (264). Resultatet per aktie uppgick till 2:11 kronor (2:03).

Nettoomsättningen uppgick till 497 miljoner kronor (479).

Resultatet före värdeförändringar uppgick till 171 miljoner kronor (169).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 199 miljoner kronor (135).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 405 miljoner kronor (370) med en nettoomsättning på 1.009 miljoner (936).

DIREKT