Rapport Ambea redovisar en ökad vinst samtidigt som omsättningen sjönk. Omsorgsbolaget spår att coronapandemin kommer att fortsätta pressa både resultat och omsättning.

Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (12). Resultatet per aktie ökade till 0:56 kronor (0:16).

Nettoomsättningen sjönk till 2.776 miljoner kronor (2.877). Förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent, valutakurseffekt påverkade tillväxten med -3 procent och den organiska tillväxten uppgick till -3 procent.

Ebita-resultatet blev 165 miljoner kronor (118) motsvarande en marginal på 5,9 procent (4,1).

Ambea bedömer att nettoomsättning och ebita påverkats negativt med omkring 80 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor under kvartalet till följd av coronasituationen.

”Den negativa påverkan inkluderar såväl lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel”, skriver Ambea.

Jämfört med omsorgsbolagets tidigare estimat blev den negativa resultatpåverkan 15 miljoner kronor lägre till följd av tillkommande stödåtgärder i Norge.

”Påverkan på vår verksamhet i Danmark och Norge har varit marginella och i Sverige är det framförallt Vardaga som drabbats”, uppger avgående vd Fredrik Gren.

Justerad ebita, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, uppgick till 174 miljoner kronor (175) och justerad ebita-marginal uppgick till 6,3 procent (6,1).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -9 miljoner kronor (-57), där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för pågående omstruktureringsprogram i Stendi.

Rörelseresultatet (ebit) blev 136 miljoner kronor (83) och rörelsemarginalen var 4,9 procent (2,9).

Coronapandemin bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på Ambea, uppger omsorgsbolaget.

”Under det tredje kvartalet bedöms den negativa påverkan uppgå till 70-80 miljoner kronor på omsättningen samt 50-60 miljoner kronor på ebita”, skriver Ambea i rapporten.

Chatt
Hernhag: Två favoriter bland investmentbolagen"En aktie värd att titta närmare på just nu"
Placera
Så lyckas du med förhoppningsbolagExperten ger ett hett aktietips
Event
Chefredaktören: Nu kan vi anordna placeringskvällar igenStora Placeringskvällen i åtta städer
Pension
Så mycket ökar pensionerna nästa år
Börsen
Avmattning i eftermiddagshandeln
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street åt olika håll
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB höjer Evolution till köpFortsatt lönsam tillväxt i korten
Rapport
Något bättre tillväxt än väntat för Autoliv
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Hexpol återtar utdelningenÅterbetalar permitteringsstödet
Rapport
Sämre än väntat för Veoneer
Analyser
Här är fredagens köprekar
Rapporter
Kolla hur det går för fredagens rapportbolagHär är hela listan
Notering
Något nedåt för Offentliga Hus i premiären
Rapport
Starkt resultat från Electrolux"Uppdämd efterfrågan bakom lyftet"
Rapport
Vinstfest för NordeaSlog förväntningarna med råge
Rapport
Thule krossade förväntningarnaNettoomsättningen ökade mer än 50 procent
Rapport
Dometic höjde omsättningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Lite bättre än förväntat för omsorgsbolaget
Rapport
Pandox bättre än väntat"Återhämtning på hotellmarknaden"
Rapport
ABB spår utmanande kvartal
Rapport
Ica prickade förväntningarna
Rapport
Odd Molly vände till vinstFunderar på att dela upp bolaget
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson klart bättre än väntat"Kasino lockar även efter nedstängningarna"
Rapport
Bättre än väntat för EpirocFöreslår en andra utdelning
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Rapport
Intrum i linje med förväntningarna