Ökad substans i Öresund

Publicerad 2013-01-25 09:23

Delårsrapport Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde per den 31 december på 116 kronor per aktie. Sedan förra årsskiftet har substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, ökat med 12,8 procent.

Öresund redovisar en vinst före skatt på 139,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 457,8 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8:52 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 5:39 kronor per aktie.

Öresunds styrelse föreslår också att årsstämman fattar beslut om att lämna utdelning om en aktie i Skistar för varje tiotal aktier i Öresund, motsvarande 8:52 kronor per aktie enligt dess kurs vid senaste årsskiftet eller totalt 203 (128) miljoner kronor.

I fjol delade Öresund ut en aktie i Fabege för varje tiotal aktier i Öresund, värd 5:39 kronor enligt Fabeges kurs vid årsslutet 2011.