Substansrabatten minskar i Lundbergs

Publicerad 2013-02-21 13:29

Rapport Investmentbolagets resultat efter skatt faller i fjärde kvartalet. Substansrabatten har minskat sedan periodens utgång.

Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 3.006 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (3.868). Resultatet per aktie uppgick till 14:27 kronor (12:92).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare var 1.770
miljoner kronor (1.602). Nettoomsättningen uppgick till 5.080 miljoner kronor (5.405). Rörelseresultatet blev 1.102 miljoner kronor (5.232).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 302 kronor, vilket innebar en substansrabatt på 24 procent. Den 19 februari var motsvarande siffra 319 kronor, vilket gav en substansrabatt på 14,5 procent.

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 5.568 miljoner kronor (8.637) med en nettoomsättning på 21.618 miljoner (22.604).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare var 3.241 miljoner (5.116) för helåret. En utdelning om 4:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (4:00).