Ökad risk i Oasmia

Publicerad 2011-11-01 12:21

I somras hoppade finska Orion av partnerskapet med bioteknikbolaget Oasmia bara två dagar efter att studieresultatet presenteras. Nu finns det risk att Oasmia även tappar Orion som partner i ett betydligt större avtal.

Den svenska biotekniksektorn har haft en tuff sommar och rent allmänt är förtroendet för sektorn på botten.

  Uppsalabaserade Oasmia, som arbetar med att förbättra effekten och minska biverkningarna hos cellgifter, har haft sina egna problem att brottas med som grova beskyllningar i media mot bolagets vd Julian Aleksov rörande en tidigare forskningschef.

Medan dessa beskyllningar, som nu är underlag för en rättsprocess, går att avfärda som icke verksamhetsrelaterade är det värre med licenspartner som hoppar av.

I somras skickade Oasmia ut ett pressmeddelande som verkar ha gått de flesta obemärkt förbi. Bolagets finska partner Orion lämnar sin roll som partner för Oasmias längst framskridna projekt för behandling av cancerpatienter, Paclical. Det mest uppseendeväckande är att detta sker endast två dagar efter att Oasmia gått ut med preliminära resultat från den fas III-studie som ska ligga till grund för ett godkännande.

  Enligt vd Julian Aleksov var beslutet fattat långt tidigare och hade inget med resultatet att göra. I så fall blir följdfrågan varför detta inte meddelades omedelbart med tanke på dess betydelse. Orion hade visserligen bara licensierat in de nordiska rättigheterna till Paclical men förväntningarna var snarare att den geografiska täckningen skulle utökas än tvärtom.

Vd Julian Aleksov

Men enligt uppgifter från Orion fattades beslutet som en följd av såväl den egna strategiomläggningen som de preliminära resultaten från Oasmia. Tuffare tider har tvingat Orion att enbart fokusera på de projekt som anses ha den största potentialen.

  Vad värre är att Orion sedan länge även har ett partnerskap med Oasmia för behandling med cellgiftet Paccal Vet på djur, i första hand hundar. Partnerskapet avser i detta fall hela den europeiska marknaden. Enligt anonyma källor på Orion är även detta samarbete under granskning och löper risk att sägas upp när Orions översyn av verksamheten i Animal Health är klar. 

Ansökningar om att få Paccal Vet godkänt av berörda läkemedelsmyndigheter är inlämnad och enligt Oasmia ska en milstolpebetalning om 3 miljoner euro betalas från Orion om och när läkemedlet godkänns i Europa. Men om Orion hoppat av innan dess blir det inga pengar.