Rapport Kjell & Company redovisar en ökad omsättning under det gångna kvartalet. Däremot sjönk resultatet och vd konstaterar att det råder något av en "perfekt storm på inköps- och kostnadssidan".

Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 8,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (8,6).

Justerad ebita uppgick till 12,8 miljoner kronor (23,2) och den justerade ebita-marginalen blev 2,1 procent (4,5).

Bruttomarginalen uppgick till 42,3 procent (43,8).

Nettoomsättningen uppgick till 614 miljoner kronor (516).Jämförbar tillväxt uppgick till 10,2 procent (10,3).

Ser återhämtning i fysiska handeln

Kjell & Companys e-handel fortsätter gå starkt och ökade under det andra kvartalet, likt koncernens övriga kanaler, trots en generellt minskad e-handelstillväxt på de nordiska marknaderna och starka jämförelsetal, skriver vd Andreas Rylander i delårsrapporten.

Försäljningen i det andra kvartalet steg med 18,9 procent, och den jämförbara tillväxten landade på 10,2 procent jämfört med samma period ifjol.

”Vi ser en fortsatt återhämtning i den fysiska handeln där många köpmönster börjar återgå till det vi såg innan pandemin. Vi kan även konstatera att trafiken i våra stadskärnor, större handelsplatser och knutpunkter återhämtar sig snabbare än genomsnittet”, uppger Andreas Rylander.

”En perfekt storm på inköps- och kostnadssidan”

Vd:n konstaterar dock att Kjell & Company inte på något sätt är opåverkade av det rådande ekonomiska klimatet, där flera omvärldsfaktorer påverkar både bolaget och konsumenthandeln i stort.

”Vi kan konstatera att det på marknaden råder något som kan liknas vid en perfekt storm på inköps- och kostnadssidan. Den svenska kronan har dessutom uppvisat en historisk försvagning mot dollarn, vilket för vår del lett till högre inköpspriser samtidigt som fraktkostnaderna från Asien varit på höga nivåer tillsammans med utmaningar i leveranskedjorna”, skriver Andreas Rylander.

Även höga drivmedelspriser på bolagets nordiska marknader har inneburit ökade kostnader för att leverera till kund och så kallade service points.

”Vi jobbar intensivt för att parera kostnadsökningarna, men där det också är viktigt att på kort sikt balansera det för att fortsätta vara attraktiva och relevanta i vårt erbjudande till konsumenten”, heter det vidare.