Rapport Spelutvecklaren Starbreeze ökade förlusten under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen mer än halverades.  

Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på -37,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-21,9).

Av- och nedskrivningar uppgick till 49,5 miljoner kronor (17,1).

Resultat före skatt uppgick till -102 miljoner (-35,3).

Nettoomsättningen uppgick till 33,9 miljoner kronor (77,7), varav PAYDAY stod för 20,9 miljoner (24,4).