Rapport SAS redovisar ännu en miljardförlust som dessutom var större än samma kvartal i fjol. En bidragande orsak var pilotstrejken som kostade flygbolaget 1,4 miljarder. 

SAS resultat före skatt under räkenskapsårets tredje kvartal blev -1.991 miljoner kronor (-1.334).

Rörelseresultat blev -1.148 miljoner kronor (-852).

SAS omsättning uppgick till 8.580 miljoner kronor (3.982).

Nettoresultatet var -1.848 miljoner kronor (-1.336).

Miljardnota för strejken

Den pilotstrejk som inleddes i början juli och varade 15 dagar har hittills inneburit kostnader om 1,4 miljarder kronor för SAS.

Strejken resulterade i cirka 4.000 inställda flyg som påverkade mer än 380.000 passagerare.

Identifierat merparten av besparingarna

Flygbolaget SAS har gjort framsteg i dess tidigare lanserade plan SAS Forward och har nu identifierat merparten av de årliga kostnadsbesparingarna på 7,5 miljarder kronor.

Det skriver vd Anko van der Werff i rapporten.

Under det gångna tredje kvartalet, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, har det varit stora utmaningar inom både verksamhet och infrastruktur som har påverkat kunderna, till följd av den starka återhämtningen under sommarsäsongen. Hela flygbranschens ekosystem hade problem att komma i gång igen och under sommaren uppstod utmaningar med allt ifrån flygplatskapacitet till markpersonal, framhåller SAS-chefen.

”SAS agerade genom att initiera ett antal åtgärder för att försöka skydda kundernas resplaner för sommaren. För att minska belastningen på flygverksamheten minskade vi antalet flygningar så ansvarfullt som möjligt och gjorde allt som stod i vår makt för att minimera störningarna för våra kunder”, skriver Anko van der Werff och fortsätter:

”Vi har återanställt personal i hela verksamheten och utökat vår kundtjänst, och vi utvecklar löpande automatiserade självservicetjänster för våra passagerare.”