Rapport Flygbolaget SAS rapporterar en förlust under det gångna kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Bland annat har valutaeffekter och höga bränslepriser gett motvind för bolaget. 

SAS rörelseresultat blev -92 miljoner kronor (-474) och nettoresultatet blev -1.238 miljoner kronor (-744) i det fjärde kvartalet, augusti-oktober, av det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

SAS omsättning uppgick till 10.651 miljoner kronor (5.762).

”Under fjärde kvartalet hade vi det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Vår kapacitet ökade med 15 procent jämfört med tredje kvartalet och ökade med 52 procent jämfört med föregående år”, säger vd Anko van der Werff.

Den underliggande efterfrågan under sommaren beskrivs som god, med en förväntad svag nedgång i oktober.

”SAS fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS Forward och vi har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet”, säger vd:n.

I likhet med tidigare kvartal 2022 har valutor och flygbränslepriset gett stark motvind för verksamheten, skriver SAS i rapporten.