Ökad förlust för Proact IT

Publicerad 2007-11-20 17:17

Proact IT Group gjorde en förlust efter finansiella poster på 12,8 miljoner kronor under första kvartalet. Det skall jämföras med en förlust på 9,4 miljoner kronor för ett år sedan.

Nettoomsättningen sjönk från 181,5 miljoner kronor till 176,7 miljoner kronor.

Enligt bolaget har en svag marknad för systemförsäljningen och bolagets arbete med att minska kostnadsmassan påverkat resultatet negativt. Tjänsteverksamhete