Rapport Bränslecellsbolaget Powercells justerade rörelseresultat var klart sämre än samma kvartal i fjol. Däremot ökade omsättningen. 

Powercell redovisar ett resultat efter skatt på -50,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (509). Resultatet per aktie uppgick till -0:96 kronor (9:79).

Rörelseresultatet blev -28,3 miljoner kronor (514).

I föregående års rörelseresultat ingår en engångsintäkt på 533 miljoner kronor som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch.

Justerat för dessa var det justerade rörelseresultatet -28,3 och föregående år -16,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 22,1 miljoner kronor (15,6).